Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

PUNKTACJA - MNiSW

Prace Polonistyczne znajdują się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego– 40 punktów

 

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 78 (2023)
					Pokaż Tom 78 (2023)

TEMAT TOMU: Repartycje mityczne w literaturze

REDAKCJA NAUKOWA TOMU: Marzena Karwowska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Logo_MKDNiS_kolorowe_res_2.jpg          03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_120.pn

Opublikowane: 2023-11-07
 • OD REDAKCJI

  Marzena Karwowska
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/0

ARTYKUŁY

 • Śmierć mitów czy kryzys wyobraźni? „Myślenie mityczne” a fantazmaty ponowoczesności oraz kilka uwag do tekstów Olgi Tokarczuk

  Stanisław Jasionowicz
  13-30
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/1
 • Anegdota i epizod jako przykłady analogii precedensu

  Maria Gołębiewska
  31-47
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/2
 • Fragments d’une poétique du feu Gastona Bachelarda. Trzy figury mityczne

  Marta Ples-Bęben
  49-61
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/3
 • Reinterpretacja mitycznej figury Atlasa w antropologii Gastona Bachelarda

  Marzena Karwowska
  63-76
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/4
 • Dziewczyna i Hermes. Mity w "Posągu Hermesa" Kazimierza Przerwy-Tetmajera

  Urszula Pilch
  77-90
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/5
 • Mityczna figura pierwszego człowieka. O "Adamie" Leopolda Staffa przez pryzmat mitoanalizy

  Katarzyna Badowska
  91-106
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/6
 • Pozorna przemiana, by zmiany uniknąć. Kilka uwag wokół tytułowej kategorii w powieści Adama Ważyka "Mity rodzinne"

  Jan Zdunik
  107-125
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/7
 • „Historia święta” bohatera huculskich połonin – Hołowacza: "Prawda starowieku" Stanisława Vincenza

  Sylwia Iwanek
  127-142
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/8
 • Znaczenie figur mitycznych Apolla i Dionizosa w twórczości Zbigniewa Herberta

  Zuzanna Hejniak
  143-166
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/9
 • Czesław Miłosz’s and Gilbert Durand's structures of the imaginary

  Magdalena Lubelska-Renouf
  167-191
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/10
 • The transposition of mythical structures in "The Issa Valley" by Czesław Miłosz

  Marzena Karwowska
  193-209
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/11

PORÓWNANIA I KONTEKSTY

 • Marian Pankowski’s poetic art: between the Polish and the Francophone elements

  Dorota Walczak-Delanois
  213-238
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/12
 • Adama Mickiewicza młodość pod nieswoim dachem: w Nowogródku, Wilnie, Kownie, w Imperium

  Wiesław Pusz
  239-265
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/13
Wyświetl wszystkie wydania