Recenzenci

Anna Artwińska (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy)

Krzysztof Bak (Uniwersytet w Sztokholmie;  Uniwersytet Jagielloński)

Monika Bednarczuk (Uniwersytet w Bochum, Niemcy)

Piotr Biłos (INALCO Paryż, Francja)

Bogdan Banasiak (Uniwersytet Łódzki)

Grzegorz Bąbiak (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 

Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawski)

Danièle Chauvin  (Université Paris IV Sorbonne, Francja)

Kinga Callebat  (Université Paris IV Sorbonne, Francja)

Tomasz Chomiszczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Teresa Dalecka (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Roman Doktór (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Vera Fasshauer (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Niemcy) 

Julia Fiedorczuk-Glinecka (Uniwersytet Warszawski)

Joanna Grądziel-Wójcik  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Brigitte Gautier (Uniwersytet Charles de Gaulle-Lille 3, Francja)

Michał Hanczakowski  (Uniwersytet Palackiego, Czechy)

Jürgen Heyde (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Niemcy) 

Stanisław Jasionowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Jan Jędrzejewski (Uniwersytet Ulsterski, Wielka Brytania)

Barbara Judkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Joanna Kazik (University Centre w Doncaster, Wielka Brytania)

Maciej Teodor Kociuba  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Barbara Kowalik (Uniwersytet Warszawski)

Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Paweł Kras (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Katarzyna Kręglewska (Uniwersytet Gdański)

Danuta Künstler-Langner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski) 

Bartosz Lutostański (Uniwersytet Warszawski)

Magdalena Lubelska-Renouf (Université Paris IV Sorbonne, Francja)

Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński)

Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski)

David Mitchell (Uniwersytet Jerzego Waszyngtona, USA)

Marek Nalepa (Uniwersytet Rzeszowski)

Sergiej Nikołajew (Rosyjska Akademia Nauk w Petersburgu)

Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)

Ivars Orehovs (University of Latvia, Łotwa) 

Wojciech Owczarski (Uniwersytet Gdański)

Natalia Pamuła (Uniwersytet Warszawski)

Wiesław Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) 

Zofia Rejman (Uniwersytet Warszawski)

Agata Roćko (IBL PAN) 

Marion Rutz (Justus Liebig University Giessen, Niemcy) 

Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński)

Jolanta Rzeźnicka-Krupa (Uniwersytet Gdański)

Anna Saignes (Uniwersytet Stendhal-Grenoble, Francja)

Wolfgang F. Schwarz (Universität Leipzig, Niemcy) 

Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Krystyna Stasiewicz (Uniwersytet Warmińsko–Mazurski)

Piotr Śniedziewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Artur Timofiejew (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dorota Walczak-Delanois (Uniwersytet w Brukseli)

Elżbieta Wichrowska (Uniwersytet Warszawski)

Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański)

Andrew Kier Wise (Daemen College, Amherst, USA)

Jacek Wójcicki (IBL PAN) 

Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Magdalena Zdrodowska (Uniwersytet Jagielloński)