Tom 72 Nr 4 (2023)

					Pokaż Tom 72 Nr 4 (2023)

REDAKTORZY TOMU: Iwona Młoźniak, Magdalena Nowicka-Franczak, Sylwia Męcfal, Marek Czyżewski

Czasopismo współfinansowane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

logo_EK-SOC_pl.jpg        03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_120.pn

Opublikowane: 2023-12-15

ARTYKUŁY

 • Populizm historyczny: Konceptualizacja ramy analitycznej

  Barbara Markowska-Marczak
  9-32
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.4/1
 • Radykalizacja dyskursu oraz postępująca polaryzacja zdychotomizowanego społeczeństwa

  Monika Strupiechowska
  33-56
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.4/2
 • Użytkowe własności wypowiedzi prawdziwościowej. Myślenie spiskowe i prawda w dyskursie publicznym

  Jerzy Stachowiak
  57-82
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.4/3
 • Klasy społeczne w dyskursie publicznym: Klasa średnia i pasaże polskiej polityczności

  Krzysztof Świrek
  83-110
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.4/4
 • Społeczeństwo obywatelskie w klasowym zwierciadle

  Kacper Leśniewicz, Anna Radiukiewcz
  111-134
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.4/5
 • Konstruowanie podziałów pokoleniowych w paraspołecznej relacji vlogera i jego odbiorców

  Agnieszka Kampka
  135-158
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.4/6

RECENZJE