Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, CEEOL, CEJSH, CrossRef (DOI), EBSCOhost, ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus, PBN.

Znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki.
Za publikację naukową w czasopiśmie przyznawanych jest 70 punktów.