Zeszyty tematyczne

Zasady zgłaszania zeszytów tematycznych przez osoby zewnętrzne wobec redakcji

Redakcja przyjmuje propozycje zeszytów tematycznych od osób nie będących członkami redakcji. Propozycje te można zgłaszać na adres email redakcji (przegladsocjologiczny@gmail.com). Powinny one zawierać abstrakt proponowanego zeszytu tematycznego do 500 słów z uzasadnieniem, dlaczego temat jest istotny oraz czy wpisuję się w profil czasopisma.

Redakcja wybiera poprzez głosowanie na zebraniu redakcji te propozycje tematyczne, które ocenia jako najlepsze jakościowo, pozwalające redakcji na opublikowanie ważnych artykułów, autorów z różnorodnych ośrodków polskich oraz zagranicznych. W przypadku każdej przyjętej propozycji tematycznej ogłaszany jest publiczny nabór tekstów (call for papers).