POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest w formacie Open Access.
Od 2019 roku artykuły publikowane są na licencjach Creative Commons:
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND)
lub Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe & Autorzy

PUNKTACJA MEiN 2021: 40 punktów

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS 2023!

2022-10-21

Informujemy, że ruszył nabór do tomów planowanych na 2023 rok. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail Redakcji (zrl@uni.lodz.pl).

Tematy przewodnie tomów:

1/2023: Nowe trendy w komparatystyce i genologii 

Redaktor tomu: prof. Ivo Pospíšil (Masaryk University)

Zgłoszenia do: 28 lutego 2023 roku.

________________________________________

2/2023: Zeszyt wolny – bez tematu głównego

Redaktorka tomu: dr Anna Zatora (Uniwersytet Łódzki)

Zgłoszenia do: 31 marca 2023 roku.

________________________________________

3/2023: Kultura celebrycka: formy, style i gatunki 

Redaktor tomu: prof. Jarosław Płuciennik (Uniwersytet Łódzki)

Zgłoszenia do: 31 maja 2023 roku.

________________________________________

4/2023: Przestrzeń jako kategoria kulturowa 

Redaktorki tomu: dr hab. Agnieszka Izdebska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Zgłoszenia do: 31 lipca 2023 roku.

Przeczytaj więcej na temat CALL FOR PAPERS 2023!