POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

 

PUNKTACJA - MEiN

Przegląd Socjologiczny znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – 70 punktów

Ogłoszenia

Konkurs im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI

2022-06-05

Konkurs im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI o nagrodę za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego

Nagrodzona może być praca opublikowana w 2020 lub 2021 roku jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

Przeczytaj więcej na temat Konkurs im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI