POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

Aktualny numer

Tom 65 (2019)

REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek

TEMAT TOMU: Ποικίλα/Variety

Zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo_mnisw_en_w6.jpg

Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Opublikowane: 2020-07-02

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery