Profil czasopisma

Tytuł: Acta Archaeologica Lodziensia

Dziedzina nauk społecznych: archeologia

Rok powstania publikacji: 1948

Częstotliwość wydania: rocznik

Kraj publikacji: Polska

Język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, polski

Stan formatu: elektroniczny (2451-0300) i w druku (0065-0986)

Adres strony internetowej: czasopisma.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia

Dostęp: Open Access

Indeksacja: SCOPUS (od 2016 r.), CEJSH, CEEOL, Index Copernicus, ProQuest, EBSCOhost, ERIH Plus, PBN/Pol-index.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Współpraca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek w Łodzi

Finansowanie:  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Fundacja Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

 

PROFIL CZASOPISMA

Acta Archaeologica Lodziensia, czasopismo poświęcone archeologii. Od 2015 roku jest rocznikiem, o międzynarodowym  charakterze - zarówno ze względu na zakres tematyczny artykułów, jak i autorów, którzy kierują swoje prace do Redakcji czasopisma. O międzynarodowym odbiorze Acta Archaeologica Lodziensia świadczą odniesienia do wydrukowanych artykułów.

Zakres tematyczny: archeologia pradziejowa, archeologia średniowiecza, archeologia świata antycznego i jego peryferii, źródła odnoszące się do wskazanej problematyki, numizmatyki oraz (niezależnie od chronologii zabytków) publikacje polskich kolekcji, czy też obcych kolekcji zabytków z Polską związanych, co podkreśla indywidualność pisma.

Wydawane są tomy o konkretnym zakresie (dla przykładu: Currency in borderlands, jak i zbiory artykułów – Studia Antiquitatis Aegyptiacae, Graecae Hellenisticae, Romanaeque, czy Ποικίλα-Variety.