Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny Mariusz Mielczarek BIOmielczmar@o2.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego – Anna Marciniak-Kajzer – anna.kajzer@uni.lodz.pl

Sekretarze Redakcji - dr Aleksandra Jankowska– alexandrajankowska@interia.pl, Krzysztof Jarzęcki – krzysztof.jarzecki@gmail.com,  Barbara Solarewicz – bsolarwicz@gmail.com

Redaktorzy Językowi: Barbara Solarewicz (polski), Nicholas Sekunda (angielski)

Rada Redakcyjna: R. Ardevan (Rumunia), I. Brujako (Ukraina), Inga Głuszek (Polska), J. Maik (Polska), K. Novácek (Czechy), M. Stefanakis (Grecja), V. Stolba (Niemcy), J. Symonds (Holandia), W. Świętosławski (Polska)