POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

Aktualny numer

Tom 64 (2018)

REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek

TEMAT TOMU: Studia Antiquitatis Aegyptiacae, Graecae Hellenisticae, Romanaeque

 

Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Opublikowane: 2019-10-22
Wyświetl wszystkie numery