POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Aktualny numer

Tom 66 (2020)

REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek

TEMAT TOMU: Ποικίλα 2/ Variety 2

Zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo_mnisw_en_w6.jpg

Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada

Opublikowane: 2021-10-22

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery