POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

PUNKTACJA - MEiN

Studia Wyborcze znajdują się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – 70 punktów

 

Aktualny numer

Tom 35 (2023)
Wyświetl wszystkie wydania