Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach:  Index Copernicus, PBNCEEOL, EBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus, CrossRef (DOI).

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można:
1. bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym,
2. składając zamówienie poprzez wiadomosć e-mail (biuro@ltn.lodz.pl)