Tom 109 (2019)

					Pokaż Tom 109 (2019)

Acta Geographica Lodziensia – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo_mnisw_pl_w6.jpg

REDAKTOR TOMU: Anita Wolaniuk

Opublikowane: 2020-01-10

Artykuły

 • Przemiany wybranych form rzeźby terenu województwa łódzkiego w ostatnim stuleciu

  Juliusz Twardy
  11-28
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/1
 • Opady atmosferyczne w województwie łódzkim w latach 1961–2015

  Joanna Wibig, Wojciech Radziun
  29-47
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/2
 • Powstanie i podziały administracyjne województwa łódzkiego

  Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
  49-57
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/3
 • Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej województwa łódzkiego

  Iwona Jażdżewska, Łukasz Lechowski
  59-74
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/4
 • Pokrycie terenu województwa łódzkiego w latach 2000–2018 w świetle danych Corine Land Cover

  Marta Nalej
  75-89
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/5
 • Ludność województwa łódzkiego: rozwój i przemiany strukturalne

  Jerzy Dzieciuchowicz
  91-125
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/6
 • Rozwój szkolnictwa wyższego w województwie łódzkim

  Anita Wolaniuk
  127-143
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/7
 • Zarys rozwoju turystyki w regionie łódzkim

  Bogdan Włodarczyk
  145-161
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/8