POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

 COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

PUNKTACJA MNiSW

Acta Geographica Lodziensia znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 70 punktów

 

Aktualny numer

Tom 115 (2024)
					Pokaż Tom 115 (2024)

REDAKTOR TOMU: Edmund Tomaszewski
TEMAT TOMU: Hydrologia i człowiek. Interakcje i wyzwania

Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Wydano z pomocą finansową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

mceclip0-1365c0ca800df26ae8566fa5773f9e17.png          mceclip0-653d85409c234840f6c6804b8a16bc09.png

Opublikowane: 2024-05-15

Wstęp

 • Człowiek i woda

  Paweł Jokiel
  7-21
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/0

Artykuły

 • Profesor Paweł Jokiel – życiorys wodą pisany

  Edmund Tomaszewski
  23-44
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/1
 • Współzależność występowania susz na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w okresie intensywnych zmian klimatu na początku XXI wieku

  Witold Bochenek, Sabina Wójcik
  45-57
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/2
 • Uwarunkowania i zmienność niżówek rzecznych w wybranych regionach geograficznych Polski w latach 1989–2018

  Malwina Kozek-Połomska, Edmund Tomaszewski
  59-82
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/3
 • Cechy fizyczno-chemiczne wód źródeł okolic Nowego Miasta nad Pilicą

  Maksym Łaszewski, Krzysztof Stępniewski, Patrycja Kowalczyk, Wiktoria Malinowska, Weronika Skorupa, Aleksandra Sobkowicz, Klaudia Żaba
  83-98
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/4
 • Charakterystyka parametrów fizykochemicznych wód będących siedliskiem ramienic (Charales) w zbiornikach antropogenicznych Zagłębia Dąbrowskiego

  Ewelina Ratajczak
  99-107
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/5
 • Earlier emergence of winter-spring maximum streamflow across Poland, 1981–2020

  Urszula Somorowska
  109-124
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/6
 • Zmiany odpływów jednostkowych w nizinnej części Polski w latach 1961–2021

  Małgorzata Świątek
  125-140
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/7
 • Wypływy wód podziemnych w zlewni górnej Drzewiczki

  Przemysław Tomalski, Radosław Badowski
  141-155
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/8
 • Uwarunkowania termiczno-opadowe oraz hydrologiczne w obszarze natura 2000 Puszcza Białowieska w kontekście postępującej zmiany klimatu

  Grzegorz Wałek, Roman Suligowski
  157-174
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/9
 • Zmiany wybranych cech reżimu rzek w Polsce w warunkach ocieplenia klimatu

  Dariusz Wrzesiński
  175-195
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/115/10
Wyświetl wszystkie wydania