Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV: 2021 - 94.40),  Bibliography and Index of Geology – GeoRefPBNCEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSH, Proquest and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki.
Liczba punktów w roku 2022 - 70.


Wersję drukowaną czasopisma zakupić można:
1. bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym,
2. składając zamówienie poprzez wiadomosć e-mail (biuro@ltn.lodz.pl)