Tom 67 (2021)

					Pokaż Tom 67 (2021)

REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek
TEMAT TOMU:  Ποικίλα 3/ Variety 3

Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

 Fundacja_Jażdżewskiego_logo_res_3001.jpg

Opublikowane: 2021-12-28

ARTYKUŁY

 • Przyczynek do chronologii reliefów przestawiających Kybele, Hermesa i Hekate, znalezionych na północnym wybrzeżu Morza Czarnego

  Vladimir Goroncharovskiy
  9-14
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/1
 • Nikonion w czasach rzymskich. Fragment historii antycznego miasta nad dolnym Dniestrem

  Mariusz Mielczarek
  15-25
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/2
 • Ceramika czarnopokostowana znaleziona w budynku mieszkalnym w Nikonion. Sezony badawcze 2008-2011

  Inga Głuszek
  27-36
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/3
 • A Hoard of Russian Coins of the 18th Century from the Village of Emylivka (Holovanivsky District of Kirovohrad Region)

  Olexander Bondarenko, Valerii Kapeliushnyi, Mykola Tupchiyenko, Dmytro Shvets
  37-43
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/4
 • Wielka świątynia Atona – wybrane problemy interpretacyjne

  Sławomir Jędraszek
  45-55
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/5
 • Tropajony na rzymskich monetach w okresie republiki i wczesnego cesarstwa. Kontekst historyczno-typologiczny

  Adam Jakub Jarych
  57-68
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/6
 • Monety antyczne w zbiorach muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

  Krzysztof Jarzęcki
  69-88
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/7
 • „Archeologia” historiografii jako retoryczna gra. O porównaniu greckich autorów w „Liście do Pompeiusza” Dinizjosa z Halikarnasu

  Aleksandr Sinitsyn
  89-115
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/8
 • Uwagi o scenie bitewnej na reliefie Tang-e Sarvak III

  Patryk N. Skupniewicz
  117-145
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/9

Dyskusje i recenzje

 • Some Reflections on Faustina’s the Younger Coins

  Krzysztof Jarzęcki
  149-154
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/10
 • Some Remarks about the Roman Imperial Coinage from 117 to 138 AD

  Krzysztof Jarzęcki
  155-157
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/11
 • Sylloge Nummorum Graecorum Poland. Volume ii: the National Museum in Warsaw

  Krzysztof Jarzęcki
  159-160
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2021/67/12