Tom 66 (2020)

					Pokaż Tom 66 (2020)

REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek
TEMAT TOMU: Ποικίλα 2/ Variety 2

Zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

logo_mnisw_pl_w6.jpg        Fundacja_Jażdżewskiego_logo_res_300.jpg

Opublikowane: 2021-10-22

ARTYKUŁY

 • Marmurowy lew z Lwiego Kurhanu koło Kerczu. Przyczynek do kwestii rzeźby na Bosporze Kimmeryjskim

  Vladimir Goroncharovskiy
  9-13
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/1
 • Gdzie ukrywano monety we wczesnośredniowiecznym Kaliszu i jego okolicach

  Adam Kędzierski
  15-26
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/2
 • Brama Zachodnia w Leptis Magna (Porta Oea)jako Łuk Triumfalny Antoninusa Piusa

  Jakub Mosiejczyk
  27-34
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/3
 • Lwowskie znaki pieniężne w okresie okupacji rosyjskiej w czasie I Wojny Światowej

  Switłana Orłyk, Wiktor Kocur, Wołodymyr Szweć
  35-46
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/4
 • Fundacje świątyń Ex Manubiis w obrębie Cyrku Flaminiusza

  Adam Jakub Jarych
  47-64
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/5
 • Scena walki z tygrysami na sasanidzkiej paterze z Mes ‘Aynak. Uwagi na temat kompozycji

  Patryk Skupniewicz
  65-84
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/6
 • Les pièces de monnaies de l’empereur Nerva provenant de la collection du Musée Archéologique et Ethnographique de Łódź Monety cesarza Nerwy w zbiorze Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

  Krzysztof Jarzęcki
  85-93
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/7
 • Kominki w domach w późnym średniowieczu. Próba rekonstrukcji wyglądu i funkcji w świetle źródeł ikonograficznych

  Anna Marciniak-Kajzer
  95-103
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/8
 • Pieniądz i mechanizmy wymiany na Bliskim Wschodzie. Kilka wstępnych uwag

  Aleksandra Jankowska
  105-111
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/9
 • Wspólne czy prywatne? Próba interpretacji różnic oraz funkcji społeczno-gospodarczych studni zlokalizowanych w przestrzeni osady Kultury Przeworskiej (na podstawie badań interdyscyplinarnych – przykład stanowiska w Kwiatkowie)

  Magdalena Piotrowska
  113-134
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/10
 • Miniaturowa figurka terakotowa z Nikonion

  Inga Głuszek
  135-142
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/11
 • Herodot i osadnictwo greckie nad dolnym Dniestrem

  Mariusz Mielczarek
  143-148
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2020/66/12

Dyskusje i recenzje