Tom 65 (2019)

					Pokaż Tom 65 (2019)

REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek
TEMAT TOMU: Ποικίλα/ Variety

Zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
logo_mnisw_pl_w6.jpg       Fundacja_Jażdżewskiego_logo_res_3002.jpg

Opublikowane: 2020-07-02

ARTYKUŁY

 • Czarnopokostowana ceramika grupy Campana z Nikonion i Histrii. Studium wstępne

  Inga Głuszek
  Artykuły
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/1
 • Życie religijne wokół trzech źródeł termalnych w antycznej Dacji

  Adam Jakub Jarych
  19-26
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/2
 • Ułóżmy zwłoki i podnieśmy libację – rekonstrukcja grobu kurhanowego na polu bitwy z III tysiąclecia p.N.E. W starożytnej Mezopotamii

  Marcin Z. Paszke
  27-38
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/3
 • Skarb olbijskich monet z głową boga rzeki Borysthenes znaleziony wiosną 2018 roku w okolicach miasta Gorodišče, oblast Czerkassy, Ukraina

  Василий Орлик, Виктор Коцур, Лилия Цыганенко
  39-50
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/4
 • Rzymskie monety prowincjonalne znalezione w Małopolsce: przegląd

  Jarosław Bodzek, Szymon Jellonek, Barbara Zając
  51-82
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/5
 • Τὰ Ὅπλα Τῶν Γεφυρέων Wojny perskiej: Herodot o wygnaniu barbarzyńców z Europy i kwestia kompletności pierwszych „Dziejów”

  Aleksandr Sinitsyn
  83-124
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/6
 • Greckie miasto: wojna, sztuka i wizualizacja 3D

  Alexander V. Silnov
  125-130
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/7
 • Handel w basenie Morza Śródziemnego pomiędzy VIII i VI wiekiem p.N.E., Ze szczególnym uwzględnieniem wysp Dodekanezu

  Aleksandra Jankowska Aleksandra Jankowska
  131-137
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/8
 • Mennica Kallatis w okresie hellenistycznym. Etapy rozwoju i możliwe modele obecności, penetracji i możliwej cyrkulacji monet w środowisku greckim i wśród ludności miejscowej

  Gabriel Mircea Talmațchi
  139-148
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/9
 • Bosporański pochówek kurhanowy z odciskiem monety Rodos

  Yurii Vinogradov
  149-155
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/10
 • Struktura wagowa denarów rzymskich z lat 138-161

  Krzysztof Jarzęcki
  157-184
  DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/11