Dalekowschodnie emisje pieniądza Banku Rosyjsko-Chińskiego i Banku Rosyjsko-Azjatyckiego na przełomie xix i xx wieku. Pogranicze rosyjsko-chińsko-mongolskie

Autor

  • Juliusz Bieniaś Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
  • Joanna Lipinin Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Słowa kluczowe:

Bank Rosyjsko-Chiński, Bank Rosyjsko-Azjatycki, Kolej Wschodnio-Chińska, ku-ping tael, dolar meksykański, dolar w monecie lokalnej, złoty fen, kesz

Abstrakt

Artykuł dotyczy emisji pieniężnych Banku Rosyjsko-Chińskiego i Banku Rosyjsko-Azjatyckiego na przełomie XIX i XX w. na tle relacji pomiędzy Imperium Rosyjskim i Cesarstwem Chińskim, podstaw prawnych emisji, obszaru obiegu i stosunku do systemu pieniężnego ówczesnych Chin. Wykazano istotne różnice między tekstami chińskimi klauzul upoważniających do obiegu pieniądza a klauzulami rosyjsko- i anglojęzycznymi.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-07

Jak cytować

Bieniaś, J., & Lipinin, J. (2018). Dalekowschodnie emisje pieniądza Banku Rosyjsko-Chińskiego i Banku Rosyjsko-Azjatyckiego na przełomie xix i xx wieku. Pogranicze rosyjsko-chińsko-mongolskie. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 95–110. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2151

Numer

Dział

ARTYKUŁY