Archiwa - strona 2

 • Tom 86 (2004)

   

  TEMAT NUMERU:  Ewolucja doliny Luciąży - uwarunkowania klimatyczne i lokalne

  AUTOR TOMU: Lucyna Wachecka-Kotkowska

 • Tom 85 (2003)

   

  TEMAT TOMU: Pionowa strefowość hydrochemiczna wód podziemnych na obszarze aglomeracji łódzkiej

  AUTOR TOMU:  Maciej Ziułkiewicz

 • Tom 84 (2003)

   

  TEMAT TOMU: Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina

  AUTOR TOMU: Małgorzata Roman

 • Tom 83 (2002)

   

  TEMAT TOMU: Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna

  AUTOR TOMU:  Joanna Petera

 • Tom 81 (2002)

   

  TEMAT TOMU: Wpływ antropopresji na przemiany środowiska geograficznego województwa łódzkiego (w granicach z lat 1975 -1998)

  AUTOR TOMU: Elżbieta Papińska

 • Tom 80 (2001)

   

  TEMAT NUMERU:  Eratyki fennoskandzkie w utworach czwartorzędowych Polski środkowej i ich znaczenie stratygraficzne

  AUTOR TOMU: Piotr Czubla

 • Tom 79 (2001)

   

  TEMAT TOMU: Sezonowe zmiany odpływu podziemnego w Polsce w latach 1971-1990

  AUTOR TOMU: Edmund Tomaszewski

 • Tom 78 (2000)

   

  TEMAT NUMERU:  Przykłady badań geomorfologicznych w regionie łódzkim

  REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska

 • Tom 77 (2000)

   

  TEMAT TOMU: Morfogeneza doliny Rawki

  AUTOR TOMU:  Elżbieta Kobojek

 • Tom 76 (1999)

   

  TEMAT NUMERU:  Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski

  REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska

 • Tom 69 (1995)

   

  TEMAT TOMU: Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej wyżyny łódzkiej

  AUTOR TOMU: Juliusz Twardy

 • Tom 62 (1993)

   

  TEMAT TOMU: Sedymentacja glacilimniczna. Część I. Procesy depozycyjne oraz charakterystyka litofacjalna

  AUTOR TOMU:  Krzysztof Brodzikowski

 • Tom 5 (1955)

   

  TEMAT TOMU: Struktura sandru

  AUTOR TOMU: Stefan Jewtuchowicz

 • Tom 2 (1948)

   

  TEMAT TOMU: Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi

  AUTOR TOMU: Jan Dylik

 • Tom 1 (1948)

   

  TEMAT TOMU: Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru

  AUTOR TOMU: Jan Dylik

26-40 z 40