Informacje dla bibliotekarzy

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus - ICV 2017: 76.56,  Bibliography and Index of Geology – GeoRefPBN/POL-IndexCEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSH, Proquest and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 11.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są w bazach:  CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.