Acta Geographica Lodziensia – w 75-lecie istnienia czasopisma

Autor

  • Danuta Dzieduszyńska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
  • Jacek Forysiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

DOI:

https://doi.org/10.26485/AGL/2023/113/0

Słowa kluczowe:

profil tematyczny AGL, indeksacja czasopism, parametry bibliometryczne

Abstrakt

W 2023 roku przypada 75-lecie istnienia Acta Geographica Lodziensia. Jubileusz stał się okazją do przedstawienia zmian jakie zaszły w profilu czasopisma w ujęciu historycznym. Szczególną uwagę poświęcono ostatniemu dziesięcioleciu, kiedy zaszły zmiany w schemacie prac redakcyjnych. Spowodowały konieczność dostosowywania porządku wydawniczego do rozwoju internetowych kanałów komunikacji, wymogów indeksacji oraz pozycją czasopisma mierzoną obecnością w bazach referencyjnych, w tym w bazie SCOPUS. Ostatnie lata to odejście od dominacji tomów monograficznych na rzecz zbiorowych, tematyką wykraczającą poza ramy regionalne.

Bibliografia

Drabek A. 2018. Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

DOI: 10.6084/ M9.FiGSHARE.5683972.

Dzieduszyńska D., Twardy J. 2014. Ogólna charakterystyka stanowiska Koźmin Las. Acta Geographica Lodziensia 102: 11-21.

Fortuniak K., Pawlak W., Podstawczyńska A., Siedlecki M., Wibig J., Wilk Sz. 2019. Łódzkie badania klimatu miasta. Acta Geographica Lodziensia 108: 35-49.

Forysiak J. 2012. Zapis zmian środowiska przyrodniczego późnego vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego. Acta Geographica Lodziensia 99: 5-164.

Forysiak J., Twardy J. 2017. Z badań czwartorzędu w Polsce. Pamięci Pani Profesor Haliny Klatkowej. Acta Geographica Lodziensia 106: 13-15.

Gaca K. 2017. Śledzenie, wizualizacja oraz ocena dorobku naukowego z wykorzystaniem bazy SCOPUS. Społeczeństwo Informacyjne 1(1): 14-27.

Gaca K., Psonka T. 2017. Ocena jakości czasopism z wykorzystaniem parametrów bibliometrycznych w bazie SCOPUS. Społeczeństwo Informacyjne 2(1): 15-28.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Turkowska K. 2012. Z okazji setnego numeru Acta Geographica Lodziensia. Acta Geographica Lodziensia 100: 195-196.

Turkowska K. 2015. Strefa marginalna lądolodu warty w środkowej i wschodniej Polsce. Słowo wstępne. Acta Geographica Lodziensia 103: 7-8.

Twardy J. 2018. Wstęp: Wybrane aspekty badań geoarcheologicznych. Acta Geographica Lodziensia 107: 7-9.

Wibig J. 2016. Wstęp: Klimat i bioklimat miast. Acta Geographica Lodziensia 105: 7-9.

Wolaniuk A. 2019. Od Redakcji. Wstęp. Acta Geographica Lodziensia 109: 7-10.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-29

Numer

Dział

Artykuły