Zapis zmian środowiskowych w osadach zagłębienia krasowego Łykawe Doły na Wyżynie Małopolskiej

Autor

  • Dorota Brzozowicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

DOI:

https://doi.org/10.26485/AGL/2023/113/9

Słowa kluczowe:

kras zakryty, analiza pyłkowa, torfowisko, okres subborealny, paleośrodowisko, analizy fizykochemiczne

Abstrakt

W pracy opisane zostały wyniki badań fizykochemicznych oraz analizy pyłkowej stanowiska Łykawe Doły położonego w zagłębieniu o genezie krasowej. Stanowisko mieści się tuż przy zachodniej granicy Wyżyny Małopolskiej, gdzie pod warstwą osadów czwartorzędowych o małej miąższości znajdują się skały węglanowe ulegające krasowieniu. Celem pracy była rekonstrukcja naturalnych i antropogenicznych zmian szaty roślinnej w najbliższym otoczeniu zbiornika oraz przemian zachodzących w samym zbiorniku. Datowania, jak też wykonana analiza palinologiczna wykazały, że zbiornik zaczął wypełniać się osadami biogenicznymi w okresie subborealnym, a jego rozwój przebiegał również w okresie subatlantyckim. Przez cały czas wypełniania się zbiornika osadami w jego misie funkcjonowało torfowisko

Bibliografia

Behre K.E. 1981. The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams. Pollen et Spores 23(2): 227-245.

Berglund B.E., Ralska-Jasiewiczowa M. 1986. Pollen analysis. W: B.E. Berglund (red.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley&Sons, Chichester: 455-484.

Brzozowicz D. 2016. Stadia rozwoju zapadlisk krasowych w Daleszewicach koło Paradyża. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 5: 12-16.

Faegri K., Iversen J. 1975. Textbook of pollen analysis. Blackwell Scientific Publications, Copenhagen.

Iversen J. 1944. Viscum, Hedera and Ilex as climate indicator. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar 66: 463-483.

Kłosowski S., Kłosowski G. 2006. Rośliny wodne i bagienne. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Kobojek S. 2004. Osady zagłębień bezodpływowych na Wyżynie Wieluńskiej. W: A. Kostrzewski (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań: 181-195.

Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Latałowa M. 1976. Diagram pyłkowy osadów późnoglacjalnych i holoceńskich z torfowisk w Wolbromiu. Acta Palaeobotanica 17(1): 55-80.

Latałowa M. 1989. Type Region P–h: The Silesia-Cracow Upland. Acta Palaeobotanica 29(2): 45-49.

Latałowa M. 2003. Holocen. W: S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.) Palinologia. Wyd. Instytutu Botaniki PAN, Kraków: 224-233.

Latałowa M., Nalepka D. 1987. A study of Late-Glacial and Holocene vegetational history of the Wolbrom area (Silesian-Cracovian Upland). Acta Palaeobotanica 27(1): 75-115.

Latałowa M., Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Nalepka D. 2004. Fagus sylvatica L. – Beech. W: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright, C. Turner (red.) Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 95-104.

Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych. Vadamecum Geobotanicum, Poznań.

Myślińska E. 1998. Laboratoryjne badania gruntów. PWN, Warszawa.

Nalepka D., Walanus A. 2003. Data processing in pollen analysis. Acta Palaeobotanica 43: 125-134.

Obidowicz A., Szczepanek K., Madeyska E., Nalepka D. 2004. Abies alba Mill. – Fir. W: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright, C. Turner (red.) Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 31-38.

Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Latałowa M., Nalepka D. 2004. Carpinus betulus L. – Hornbeam. W: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright, C. Turner (red.) Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 69-78.

Starkel L., Michczyńska D., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A. 2013. Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. Geochronometria 40(1): 1-21.

Szczepanek K. 1961. Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Gór Świętokrzyskich. Acta Paleobotanica 2(2): 1-44.

Tobolski K. 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych. PWN, Warszawa.

Walanus A., Nalepka D. 2005. Wiek rzeczywisty granic chronozon wyznaczonych w latach radiowęglowych. Botanical Guidebooks 28: 313-321.

Wasylikowa K., Mączyńska M., Ralska-Jasiewiczowa M., Tomczyńska Z., Mueller-Bieniek A. 2012. The impact of the Przeworsk culture settlement (200–500 AD) on the vegetation in the Liswarta River basin, south-central Poland: combined pollen and plant macrofossil evidence. Acta Palaeobotanica 52(1): 33-58.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-29

Numer

Dział

Artykuły