Warunki paleogeograficzne rozwoju neolitycznej osady palafitowej Serteya II (zachodnia Rosja)

https://doi.org/10.26485/AGL/2018/107/11

Autor

 • Piotr Kittel Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
 • Andrey Mazurkevich Państwowe Muzeum Ermitażu
 • Ekaterina Dolbunova Państwowe Muzeum Ermitażu
 • Eduard Kazakov Nansen International Environmental and Remote Sensing Center
 • Agnieszka Mroczkowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
 • Elena Pavlovskaia Saint Petersburg State University, Institute of Earth Sciences, Department of Geophysics
 • Wiktor Piech Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
 • Mateusz Płóciennik Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
 • Jerzy Sikora Uniwersytet Łódzki, Instytut Archeologii, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
 • Yulia Teltevskaya Petersburski Uniwersytet Państwowy
 • Magda Wieckowska-Lüth Christian-Albrechts-University, Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Archaeobotanical and Palynological Laboratory

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki ostatnich badań archeologicznych i geomorfologicznych środkowo- i późnoneolitycznego stanowisku Serteya II, zlokalizowanego w międzyrzeczu Dniepru i Dźwiny, w obrębie mikroregionu Sertejskiego (NW Rosja). Połączenie wyników badań archeologicznych i multidyscyplinarnych analiz paleośrodowiskowych pozwoliło na odtworzenie środowiska naturalnego i warunków przyrodniczych działalności dawnych społeczności w dolinie dolnej Sertejki, lewego dopływu Dźwiny. Rzeźba terenu została uformowana po ustąpieniu zlodowacenia wisły (wałdajskiego). Współczesna dolina wykorzystuje rynnę subglacjalną, w której wcześniej funkcjonowało kilka basenów jeziornych dwóch generacji. Zbiorniki pierwszej generacji rozwinęły się w szczelinach lodowych i w obniżeniach pomiędzy martwymi bryłami lądolodu. Jeziora drugiej generacji powstały po wytopieniu brył martwego lodu w późnym vistulianie. W trakcie holocenu rzeka Sertejka, w wyniku erozji wstecznej, zdrenowała kolejne jeziora. Osada neolityczna Serteya II zajmowała powierzchnię terasy kemowej oraz wkraczała na równinę biogeniczną w obrębie basenu jeziornego. Osadnictwo palafitowe funkcjonowało podczas okresów transgresji i regresji paleojezior. Główny okres jej rozwoju przypadał na 4200–3800 cal BP i trwał ponad 140 lat. Osada stanowiła część większej struktury osadniczej rozwijającej się w okresie przechodzenia lokalnych społeczności od gospodarki łowiecko-zbierackiej do prymitywnego rolnictwa.

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 2018-12-22

Jak cytować

Kittel, P., Mazurkevich, A., Dolbunova, E., Kazakov, E., Mroczkowska, A., Pavlovskaia, E., … Wieckowska-Lüth, M. (2018). Warunki paleogeograficzne rozwoju neolitycznej osady palafitowej Serteya II (zachodnia Rosja): https://doi.org/10.26485/AGL/2018/107/11. Acta Geographica Lodziensia, 107, 191–213. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Geographica-Lodziensia/article/view/214

Numer

Dział

Artykuły