Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w osadach torfowisk Wolbrom i Otrębowskie Brzegi odzwierciedleniem wpływu antropopresji

https://doi.org/10.26485/AGL/2018/10710

Autor

  • Fatima Pawełczyk Politechnika Śląska, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
  • Daniel Okupny Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Instytut Geografii
  • Adam Michczyński Politechnika Śląska, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Abstrakt

W artykule zaprezentowano analizę geochemiczną profili torfowych z dwóch torfowisk, położonych w Polsce Południowej, dokumentujących przedział czasowy od okresu atlantyckiego (od 4900 BC Wolbrom i od 4200 BC Otrębowskie Brzegi) do czasów współczesnych. Jej wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem programu PAST, celem porównania badanych torfowisk pod względem wpływu działalności człowieka oraz położenia w różnych zlewniach, z uwzględnieniem przeprowadzonych wcześniej analiz botanicznych, datowania radiowęglowego i ołowiem-210 oraz analizy składu izotopowego Pb. Koncentracja pierwiastków w badanych profilach torfowych zależała od rodzaju osadu i była mocno zróżnicowana, wahając się w przedziale od wartości niskich, zbliżonych do lokalnego tła geochemicznego, aż do ekstremalnie wysokich (w szczególności w przypadku metali ciężkich, takich jak cynk i ołów). Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła na zaobserwowanie synchronicznego zapisu lokalnych, jak i regionalnych zmian składu chemicznego w dwóch torfowiskach, różniących się lokalizacją, litologią i rodzajem torfu.

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 2018-12-22

Jak cytować

Pawełczyk, F., Okupny, D., & Michczyński, A. (2018). Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w osadach torfowisk Wolbrom i Otrębowskie Brzegi odzwierciedleniem wpływu antropopresji: https://doi.org/10.26485/AGL/2018/10710. Acta Geographica Lodziensia, 107, 175–190. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Geographica-Lodziensia/article/view/213

Numer

Dział

Artykuły