Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej

Autor

  • Wojciech Morawski Szkoła Główna Handlowa

Słowa kluczowe:

Polska, II Rzeczpospolita, Kresy Wschodnie, banki

Abstrakt

Polska bankowość komercyjna rozwijała się w oparciu o trzy różne systemy prawne. Najbardziej rygorystyczny, ale dzięki temu najbezpieczniejszy był system rosyjski. Austriacki był łagodniejszy, a najbardziej liberalny był system niemiecki. Inflacja powojenna podkopała potencjał kapitałowy banków. Kryzys 1925 roku, a następnie wielki kryzys lat 30-tych ujawniły skutki tej sytuacji. Większość banków nie przetrwała tych prób. Ekspansja, a następnie regres polskiej bankowości komercyjnej na Kresach Wschodnich były widoczne jeszcze wyraźniej, niż w pozostałych częściach Polski. Relatywnie mocną pozycję utrzymały dawne, utworzone przed 1914 rokiem banki wileńskie. Banki lwowskie odgrywały istotną rolę w latach 20-tych, ale w następnej dekadzie ich znaczenie zmalało. Z jednej strony padły ofiarą kryzysu za sprawą ścisłych powiązań z austriackim rynkiem pieniężnym, z drugiej – odbywał się proces przenoszenia ze Lwowa do Warszawy najpoważniejszych instytucji.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-07

Jak cytować

Morawski, W. (2018). Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 85–94. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2150

Numer

Dział

ARTYKUŁY