Naśladownictwa monet Augusta III (1733-1763) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) w znaleziskach z Ukrainy

Autor

  • Андрей С. Бойко-Гагарин Muzeum Narodowe Historii Ukrainy

Słowa kluczowe:

Polska, Ukraina, monety polskie, falsyfikaty, znaleziska monet

Abstrakt

W artykule zaprezentowano znalezione na Ukrainie falsyfikaty monet Augusta III (1733-1763) oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) wykonane w sposób chałupniczy. Każde znalezisko opisane zostało oddzielnie, z uwzględnieniem danych o miejscu odkrycia. Ocena techniki produkcji falsyfikatów wsparta została wynikami analiz XRF. Uzyskane efekty stały się podstawą dyskusji na temat cech typowych dla wykonanych metodą chałupniczą falsyfikatów monet polskich drugiej połowy XVIII wieku.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-07

Jak cytować

Бойко-Гагарин, А. С. (2018). Naśladownictwa monet Augusta III (1733-1763) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) w znaleziskach z Ukrainy. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 81–84. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2149

Numer

Dział

ARTYKUŁY