ARTYKUŁ WYCOFANY Z POWODU PLAGIATU: Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III wieku. Studium obiegu

Autor

  • Jacek Rakoczy Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

cesarstwo rzymskie, III wiek n.e., prowincja Dacja, monety brązowe, obieg monetarny

Abstrakt

NOTA RETRAKCYJNA

Wyniki prac archeologicznych na terenach dawnych rzymskich prowincji naddunajskich stworzyły możliwość badań nad ogólnym modelem cyrkulacji monet w prowincjach rzymskich w połowie III w. n.e. Prezentowane opracowanie dotyczy obiegu monet brązowych na terenie prowincji nad dolnym Dunajem. Analiza porównawcza została wykonana na podstawie materiałów z Dacji oraz sąsiednich prowincji. Punktem odniesienia dla danych numizmatycznych są charakterystyczne wydarzenia historyczne, takie jak ewakuacja prowincji Dacji przez rzymską administrację, wewnętrzne i zewnętrzne niepokoje na wskazanych terenach.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-07 — zaktualizowane 2023-10-17

Jak cytować

Rakoczy, J. (2023). ARTYKUŁ WYCOFANY Z POWODU PLAGIATU: Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III wieku. Studium obiegu. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 49–61. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2146

Numer

Dział

ARTYKUŁY