Nowe uwagi o znaczeniu i zwyczajowych opisach środków płatniczych (VI-V wiek p.n.e.)

Autor

  • Gabriel Mircea Talmaţchi The National Museum of History and Archaeology Constanţa

Słowa kluczowe:

Pontus Euxinus, pre-Roman period, monetary signs, trade

Abstrakt

Celem prezentowanych studiów jest rozważenie związku kształtu monetopodobnych form pieniądza charakterystycznych dla zachodniego i północnego wybrzeża Morza Czarnego z wytworami codziennego użytku. Uwagi odnoszą się do świata greckiego VI i V w. p.n.e. Pieniądz ten był środkiem płatniczym używanym w handlu, chociaż wydaje się, że nie w pełni oddawał on funkcje pieniądza monetarnego. Pieniądze w kształcie grotów strzał nie muszą symbolizować celu militarnego, dla którego pierwotnie zostały stworzone. W rzeczywistości znaki pieniężne w formie grotów strzał to możliwy do policzenia środek pieniężny używany w gospodarce, przede wszystkim w handlu, przy zastosowaniu rozmaitych „standardów” regionalnych. Zostały one wykreowane jako równoważniki dóbr, w tym czasie w pierwszej kolejności zboża i ryb. Te grupy towarów były szczególnie pożądane przez Greków i znaki pieniężne wydają się być szczególnie powiązane z nimi, także poprzez ich formę („groty strzał” w formie liścia przypominające kształtem ziarno). Dlatego uznano za celowe zaproponowanie bardziej jednoznacznej oceny tych znaków pieniężnych, ich znaczenia i przeznaczenia na tle sytuacji właściwej dla VI I V w. p.n.e. Po prostu skorzystano z popularnych wzorów, aby stworzyć środek ułatwiający wymianę. Opinię tę wspierają studia z zakresu ikonografii greckiej.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-07

Jak cytować

Talmaţchi, G. M. (2018). Nowe uwagi o znaczeniu i zwyczajowych opisach środków płatniczych (VI-V wiek p.n.e.). Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 23–37. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2144

Numer

Dział

ARTYKUŁY