Między Bliskim Wschodem a Grecją – pieniądz w okresie archaicznym

Autor

  • Aleksandra Jankowska Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Słowa kluczowe:

archaiczna Grecja, Bliski Wschód, wprowadzenie monety, polis, Arystoteles

Abstrakt

Znaleziska srebrnych skarbów z terenu Lewantu, datowanych na okres między X a VI w. p.n.e. dostarczyły interesującej perspektywy w rozważaniach nad początkami monety greckiej. Przeprowadzone badania metalograficzne wykazały, że przynajmniej jeden ze wspomnianych skarbów został wytworzony ze srebra pochodzącego z Laurion, Sifnos i Chalkidiki. Przybicie stempla na fragmencie metalu o określonej masie, ustanowione około 600 r. p.n.e. w cywilizacyjnym tyglu reprezentowanym przez położone w zachodniej części Azji Mniejszej greckie państwa – miasta i królestwo Lidii, dopełnia ekonomicznego obrazu świata, w którym ważenie metalu było stałą i doskonale poznaną praktyką. Fundamentalna różnica tkwiła jednak w greckich poszukiwaniach nowych form rządzenia i administracji. Pieniądz w postaci monety wypełnił bowiem tak symboliczne jak i funkcjonalne potrzeby polis jako instytucji i jej mieszkańców.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-07

Jak cytować

Jankowska, A. (2018). Między Bliskim Wschodem a Grecją – pieniądz w okresie archaicznym. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 7–12. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2142

Numer

Dział

ARTYKUŁY