Tom 71 Nr 4 (2022)

					Pokaż Tom 71 Nr 4 (2022)

REDAKTORZY TOMU: Marek Czyżewski, Sylwia Męcfal

Czasopismo współfinansowane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

logo_EK-SOC_pl.jpg        03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_120.pn

Opublikowane: 2022-11-29

ARTYKUŁY

 • Goffman o Goffmanie: List z 1975 roku

  Greg Smith
  9-22
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.4/1
 • Kołyska

  Yves Winkin
  23-38
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.4/2
 • Systematyczna socjologia informacji Ervinga Goffmana

  Andrew P. Carlin
  39-62
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.4/3
 • Powiązania pomiędzy teorią a metodą w socjologicznej koncepcji ładu interakcyjnego Ervinga Goffmana

  Jürgen Raab
  63-86
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.4/4
 • Dziedzictwo i problematyka mikrosocjologii w społecznych badaniach finansów (SSF)

  Andreas Langenohl
  87-104
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.4/5
 • Uczenie się od Ervinga Goffmana: Rozumienie doświadczeń jednostek „mieszanych” w Szwajcarii i Maroku jako zarządzanie piętnem

  Gwendolyn Gilliéron
  105-131
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.4/6

RECENZJE