Dziedzictwo i problematyka mikrosocjologii w społecznych badaniach finansów (SSF)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.4/5

Słowa kluczowe:

Erving Goffman, interakcjonizm, mikrosocjologia, porządek społeczny, społeczne studia nad finansami

Abstrakt

Prace Ervinga Goffmana są często odczytywane jako quasi-antropologia interakcji społecznych, ujawniająca fundamentalne mikroprocesy w ramach społecznych relacji. Niniejszy artykuł argumentuje, że prace Goffmana powinny raczej przestrzegać socjologów przed aksjomatami dotyczącymi mikroontologii ładu społecznego i próbuje ocalić z dzieł Goffmana odniesienia do kwestii zanikania i transformacji ładu społecznego. Przykładem trafności tej próby są badania w ramach społecznych studiów finansów (SSF), których interakcjonistyczny nurt rekonstruuje procesy finansowe w aspekcie ładu społecznego i normatywnej mikroordynacji. Jednak właśnie dlatego, że dzięki tym pracom, odwołującym się do Goffmana i innych analityków mikroprocesów społecznych, rynki finansowe stają się czytelne dla socjologów, pojawia się dla nich zadanie: przedstawić nie tylko uporządkowanie, ale także napięcia i przekształcenia porządku interakcyjnego w rozumieniu Goffmana. Tylko to pozwoli SSF analizować translację szerszych przemian strukturalnych w dziedzinie finansów w ich uwidocznieniu na poziomie mikro-interakcji finansowych.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-29

Jak cytować

Langenohl, A. (2022). Dziedzictwo i problematyka mikrosocjologii w społecznych badaniach finansów (SSF). Przegląd Socjologiczny, 71(4), 87–104. https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.4/5

Numer

Dział

ARTYKUŁY