Instruction for prison guards from 4/16 march 1853 in the light of the files of the Provincial Commission and Płock Governorate Government

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/1

Keywords:

history of prisons, Kingdom of Poland, legal history, penitentiary system

Abstract

Background: The subject of the study was an analysis of the provisions issued on 4/16 March 1853 Instruction for prison guards regulating the procedure of admission to service, the scope of prison guards’s duties, and their disciplinary responsibility. This issue remained on the margins of researchers’ interests and has not have a significant study, particularly in the field of analysing sources.

Research purpose: The aim of the research was not only to assess the legal regulations them­selves, but above all to try to answer the question of how these provisions worked in practice. Whether their introduction had the intended effect in terms of improving the state of the prison service, as well as the better organization and functioning of prisons. For this purpose, archival material was used that was collected in the State Archives in Płock in the team of the Provincial Commission and the Government of Płock Governorate.

Methods: A dogmatic and historical method was used on the article, which justifies the nature of historical and legal research in general.

Conclusions: The provisions setting the basic qualifying requirements for prison guard candidate should be assessed positively, as well as the introduction of a probation period, which allowed the prison administration to verify the suitability of the candidate for the profession in practice. The question is whether the new Instruction changed the character of the prison guards significantly. It seems that the answer is no, which was mainly due to the lack of appropriate staff willing to work. And despite the regulations introduced, drunkenness among guards and the lack of proper super-vision over prisoners was still a huge problem. On the other hand, when assessing the provisions of the Instruction regulating the duties of prison guards, it seems that from the very beginning, extremely meticulous, even casuistic provisions did not have a chance to be implemented in prac­tice. Prison supervisors commonly reported the problem of enforcing even the basic obligations arising from existing regulations on the prison guards.Undoubtedly, the provisions regarding dis­ciplinary liability were most fully implemented. The sources analyzed demonstrate that prison su­pervisors generally orientated themselves to these regulations and referred to them in disciplinary proceedings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Spraw Wewnętrznych, cz. VI, t. I, t. II, Drukarnia J. Jaworski, Warszawa 1868.

Archiwum Państwowe w Płocku, zespół nr 50/15/0 – Komisja Wojewódzka i Rząd Gubernialny Płocki 1816–1866, sygn.: 243, 244, 246, 247, 249, 250, 252, 254, 259, 260.

Niemcewicz J.U., O Więzieniach publicznych czyli Domach pokuty rzecz krótka, brak wydawcy, Warszawa 1818.

Potocki K., Projekt ogólnego i szczególnego polepszenia stanu i administracji więzień w Królestwie Polskim, Warszawa 1819.

Skarbek F., O poprawie moralney winowayców w więzieniach, Drukarnia Jego Ces. Królew. Mości Rządowej, Warszawa 1822.

Bieda J., Decyzje centralnych organów rządowych w procesie kształtowania systemu organizacji więziennictwa Królestwa Polskiego na tle wybranych polskich koncepcji penitencjarnych początku XIX wieku, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015/XCIV, ŁTN, Łódź, s. 11–31.

Bieda J., Rydz-Sybilak K., Ewolucja celów i warunków wykonywania kary pozbawienia wolności od średniowiecza po czasy współczesne, w: Kara Kryminalna – perspektywa historyczna i penologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 65–81.

Bugajski Z., Wykład więzienioznawstwa, Drukarnia Działu Pracy Więzienia Karnego, Warszawa 1926.

Czerwiec M., Więzienioznawstwo, Zarys rozwoju więziennictwa, Centralny Zarząd Więziennictwa, Warszawa 1958.

Kaczyńska E., Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.

Piątkowski S., System penitencjarny Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1831–1863). Organizacja i funkcjonowanie miejsc odosobnienia oraz warunki życia osadzonych, Res Historica 2015/40, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 135–158.

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1933.

Senkowska M., Kara więzienia w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1961.

Smyk G., Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w latach 1867–1915, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

Zarzycki W., Więziennictwo w czasach Królestwa Polskiego, Problemy Praworządności 1983/2, Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 49–57.

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Bieda, J. (2020). Instruction for prison guards from 4/16 march 1853 in the light of the files of the Provincial Commission and Płock Governorate Government. Studia Prawno-Ekonomiczne, 115, 11–30. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/1

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW