Od globalności do lokalności: przemiany ruchu klimatycznego w Turcji

Autor

  • Dobrosława Wiktor-Mach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR), Katedra Stosunków Międzynarodowych https://orcid.org/0000-0002-1158-2574

DOI:

https://doi.org/10.26485/PS/2021/70.4/2

Słowa kluczowe:

ruch klimatyczny, dynamika ruchów społecznych, Turcja

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie genezy oraz przemian aktywizmu klimatycznego w T urcji od poziomu globalnego po lokalny. Ruch klimatyczny zakorzeniony jest mocno w przestrzeni miejskiej, ale zwłaszcza na początku mobilizacja społeczna nakierowana była przede wszystkim na próby oddziaływania na międzynarodową politykę klimatyczną. W kontekście rozczarowania brakiem konkretnych rozwiązań na najwyższym szczeblu tureckie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zaangażowane w temat klimatu zwracają coraz większą uwagę na poziom lokalny, w tym na miasta i polityki miejskie. Ważnymi czynnikami, które wpływają na zmiany strategii, są z jednej strony brak responsywności państwa wobec postulatów aktywistów, a z drugiej globalne i europejskie trendy zwiększania roli miast w szukaniu konkretnych rozwiązań mogących powstrzymać kryzys klimatyczny.

Bibliografia

Akgül Elif. 2014. İstanbullular Acayip Havalara Dikkat Çekmek İçin Yürüdü. https://m.bianet.org/bianet/toplum/158648-istanbullular-acayip-havalara-dikkat-cekmek-icin-yurudu [access: 20.06.2021].

Allan Jen Iris, Jennifer Hadden. 2017. “Exploring the framing power of NGOs in global climate politics”. Environmental Politics 26(4): 600–620.

Alphan Melis. 2018. Chief climate negotiator: Turkey does not have a luxury to be a laggard in terms of climate action.

https://www.iklimhaber.org/chief-climate-negotiator-turkey-does-not-have-a-luxury-to-be-a-laggard-interms-of-climate-action/ [access: 01.10.2021].

Aydin Zülküf. 2005. The political economy of Turkey. London: Pluto Press.

Aykut Stefan C., Jean Foyer, Edourad Morena (eds.). 2017. Globalising the climate: COP21 and the climatisation of global debates. London: Routledge.

Baykal Tuğba. 2019. “Bergama’dan iklim grevlerine, Türkiye’de ekoloji mücadelesinin seyri: Aktivistler anlatıyor”. Yeşil Gazete. https://yesilgazete.org/bergamadan-iklim-grevlerineturkiyede-ekoloji-mucadelesinin-seyri-aktivistler-anlatiyor-1/ [access: 18.06.2021].

Baykan Barış Gençer. 2013. Türkiye’de iklim hareketinin kısa tarihi: Uluslararası müzakerelerden ulusal politikaya. BETA M, Arastirma Notu.

Bäckstrand Karin, Jonathan W. Kuyper, Björn-Ola Linnér, Eva Lövbrand. 2017. “Nonstate actors in global climate governance: From Copenhagen to Paris and beyond”. Environmental Politics 26(4): 561–579.

Beck Ulrich. 2015, “Emancipatory catastrophism: What does it mean to climate change and risk society?”. Current Sociology 63(1): 73–88.

Boşnak Büke. 2016. “Europeanisation and de-Europeanisation dynamics in Turkey: The case of environmental organisations”. South European Society and Politics 21(1): 75–90.

C40 Cities. https://www.c40.org/cities [access: 03.07.2021].

della Porta Donatella, Mario Diani. 2006. Social movements. An introduction. Second edition. Oxford: Blackwell Publishers.

della Porta Donatella, Louisa Parks. 2014. Framing processes in the climate movement: From climate change to climate justice. In: Routledge Handbook of the climate change movement, M. Dietz, H. Garrelts (eds.), 19–30. London, New York: Routledge.

Dietz Matthias. 2014a. Debate and conflicts in the climate movement. In: Routledge Handbook of the climate change movement, M. Dietz, H. Garrelts (eds.), 292–307. London, New York: Routledge.

Dietz Matthias. 2014b. Conclusions. In: Routledge Handbook of the climate change movement, M. Dietz, H. Garrelts (eds.), 347–358. London, New York: Routledge.

Dietz Matthias, Heiko Garrelts. (eds.). 2014. Routledge Handbook of the climate change movement. London, New York: Routledge.

Dufner Ulrike. 2013. Editorial. In: Perspectives. Political analysis and commentary from Turkey: The green movement in Turkey. Heinrich Böll Stiftung. https://tr.boell.org/sites/default/files/perspectives_4._sayi_pdf_eng.pdf.

Extinction Rebellion (XR). https://www.extinctionrebellion.pl/pl/about-us/ [access: 20.05.2021].

Fisher Dana R., Sohana Nasrin. 2020. “Climate activism and its effects”. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 12(1): 1–11.

Fuhr Harald, Thomas Hickmann, Kristine Kern. 2018. “The role of cities in multi-level climate governance: Local climate policies and the 1.5°C target”. Current Opinion in Environmental Sustainability 30: 1–6.

Giugni Marco, Maria T. Grasso. 2015. “Environmental movements in advanced industrial democracies: Heterogeneity, transformation, and institutionalization”. Annual Review of Environment and Resources 40(1): 337–361.

Goodman James. 2017. Social movement participation and climate change. Oxford: Oxford University Press.

Hadden Jennifer. 2015. Networks in contention. The divisive politics of climate change. New York: Cambridge University Press.

İklim için Kentler. 2019. Yirmi Dört Belediye ‘İklim için Biz Varız’ diyor!’. https://iklimicinkentler.org/yirmi-dort-belediye-iklim-icin-biz-variz-diyor/ [access: 12.06.2021].

Ilgaz Mahir. 2019. Gerze coal-fired Thermal Power Plant, Turkey. Environmental Justice Atlas. https://ejatlas.org/conflict/gerze-coal-burned-thermal-power-plant-turkey [access:

06.2021].

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2013. Climate change 2013: The physical science basis. Contribution of working group I to the fifth assessment report of The Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Kowalewski Maciej. 2016. Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Nomos.

Krellenberg Kerstin, Ethemcan Turhan. 2017. How to respond to climate change at the local level: A guideline for Turkish cities. UFZ-Bericht, No. 03/2017. Leipzig: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ).

Kubicki Paweł. 2020. Ruchy miejskie w Polsce. Kraków: Nomos.

Lefebvre Henri. 2012. Prawo do miasta. tłum. E. Majewska. Praktyka Teoretyczna 5: 183–197.

McAdam Doug. 2017. “Social movement theory and the prospects for climate change activism in the United States”. Annual Review of Political Science 20: 189–208.

de Moor Joost. 2021. “Postapocalyptic narratives in climate activism: their place and impact in five European cities”. Environmental Politics. https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1959123.

de Moor Joost, Michiel De Vydt, Katrin Uba, Mattias Wahlström. 2020. “New kids on the block: Taking stock of the recent cycle of climate activism”. Social Movement Studies 20(5): 1–7. https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1836617 .

Neumann Laura. 2019. “Activists in Turkey demonstrate with call to ‘unite behind the science’ on climate change”. Middle East Eye. https://www.middleeasteye.net/news/activists-turkeydemonstrate-call-unite-behind-science-climate-change [access: 03.04.2021].

OECD. 2019. OECD Environmental performance reviews: Turkey 2019. https://www.oecd.org/turkey/oecd-environmental-performance-reviews-turkey-2019-9789264309753-en.htm [access: 01.07.2021].

Paker Hande, Fikret Adaman, Zeynep Kadirbeyoğlu, Begüm Özkaynak. 2013. “Environmental organisations in Turkey: Engaging the state and capital”. Environmental Politics 22(5): 760–778.

Roberts Timmons J., Bradley C. Parks. 2007. A climate of injustice. Global inequality, North-South politics, and climate policy. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.

Şahin Ümit. 2014. Türkiye’nin iklim politikalarinda aktör haritasi. Istanbul: Istanbul Political Center.

Şahin Ümit. 2015. “Intertwined and contested. Green politics and the environmental movement in Turkey”. Südosteuropa: Journal of Politics and Society 63(3): 440–466.

Saunders Clare, Brian Doherty, Graeme Hayes. 2020. A new climate movement? Extinction Rebellion’s activists in profile. CUSP Working Paper 25. Guildford: Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity. https://www.cusp.ac.uk/themes/p/xr-study / [access: 29.06.2021].

Sztompka Piotr. 2005. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.

Tarrow Sidney. 1998. Power in movement: Social movements and contentious politics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Tokar Brian. 2015. “Democracy, localism, and the future of the climate movement”. World Futures 71(3–4): 65–75.

Tormos‐Aponte Fernando, Gustavo A. García‐López. 2018. “Polycentric struggles: The experience of the global climate justice movement”. Environmental Policy and Governance 28(4): 284–294.

Turhan Ethemcan, Cerit S. Mazlum, Ümit Şahin, Alevgül H. Şorman, Cem A. Gündoğan. 2016. “Beyond special circumstances: Climate change policy in Turkey 1992–2015. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 7(3): 448–460.

Ünal Elif. 2019. “Nereden çıktı bu іklim aktivistleri?”. Bianet. http://bianet.org/bianet/iklimkrizi/215083-nereden-cikti-bu-iklim-aktivistleri [access: 21.05.2021].

Uncu Baran A. 2019. İklim için kentler. Yerel yönetimlerde iklim eylem planı. 350.org Turkiye. https://world.350.org/iklimicinkentler/files/2019/05/350_booklet_2.pdf [access: 3.06.2021].

UNDP 2021. Climate change adaptation. https://www.adaptation-undp.org/explore/europe-andcentral-asia/turkey [access: 05.06.2021].

UNEP. Cities and climate change. https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/cities-and-climate-change [access: 01.06.2021].

Urbarlı Koray Doğan. 2020. “Kentleri yeşil şekilde dönüştürmek mümkün mü?”. Yeşil Gazete, 27.12.2020. https://yesilgazete.org/kentleri-yesil-sekilde-donusturmek-mumkun-mu/ [access: 03.07.2021].

Uzelgun Mehmet Ali, Paula Castro. 2015. “Climate change in the mainstream Turkish press: Coverage trends and meaning dimensions in the first attention cycle”. Mass Communication and Society 18(6): 730–752.

Wahlström Mattias, Magnus Wennerhag, Christopher Rootes. 2013. “Framing ‘the climate issue’: Patterns of participation and prognostic frames among climate summit protesters”. Global Environmental Politics 13(4): 101–122.

Wellmann Zehra. 2014. Turkey and climate change: An evolving issue in a developing country or no change for climate change? Working Paper 6, University of Tubingen. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26195.71203 .

WWF. İklim ağı kuruldu. https://www.wwf.org.tr/?1464/iklimagikuruldu [access: 04.05.2021].

Yinanç Barçın. 2020. Local activism at the heart of fight against ‘global heating’. https://www.hurriyetdailynews.com/local-activism-at-the-heart-of-fight-against-global-heating-151893 [access: 12.04.2021].

Yeşiller. Parti programı. https://yesiller.org.tr/yesiller-partisi-program/ [access: 22:04.2021].

Pobrania

Opublikowane

2021-11-29

Jak cytować

Wiktor-Mach, D. (2021). Od globalności do lokalności: przemiany ruchu klimatycznego w Turcji. Przegląd Socjologiczny, 70(4), 15–37. https://doi.org/10.26485/PS/2021/70.4/2

Numer

Dział

ARTYKUŁY