Nabór tekstów - Storytelling. Socjologia opowieści - Uwaga! Przedłużenie terminu zgłoszeń!

2023-06-20

Redakcja „Przeglądu Socjologicznego” zaprasza do nadsyłania artykułów do zeszytu tematycznego poświęconego problematyce socjologii opowieści (storytelling).

Storytelling. Socjologia opowieści 

Homo narrans, narrator, pieśniarz, recytator, bajarz… opowiadanie historii to umiejętność, która na tle innych gatunków definiuje człowieka, o wiele wyraźniej niż samo używanie języka. Ludzie potrafią bowiem nie tylko zrozumieć złożony świat przyrody i dzięki temu przetrwać tysiące lat, ale też, dzięki użyciu swojej wyobraźni, symbolicznie przekształcać rzeczywistość w nieistniejące wcześniej formy. Opowieść służyć może również wyjaśnieniom zasad funkcjonowania realnego świata, przedstawiając odbiorcom reguły życia społecznego i udzielając wskazówek jak mogą oni w nim egzystować. Jakkolwiek rozumiana, komunikacja jest wymiarem ludzkiego życia, który daje właściwie nieograniczone możliwości analiz, zainteresowanym nią badaczom. 

W proponowanym numerze chcemy podjąć rozważania nad jednym ze sposobów porozumiewania się: dyskutowanym w literaturze międzynarodowej kierunkiem, perspektywą badawczą, metodą strukturyzowania wywiadów, techniką badawczą, sposobem dekonstrukcji tekstów kultury i dzieł sztuki, czy też wielowątkową techniką opowieści zanurzoną w kontekstach kulturowych i prowadzoną za pomocą różnorodnych mediów. Słowem poświęcamy tom storytellingowi. Szczególnie interesuje nas jak opowieść służyć może socjologii, a socjologia opowieści. 

Zapraszamy do zgłaszania tekstów, które pokazują sposób, w jaki wspomniana perspektywa stosowana jest w badaniach praktycznych i teoretycznych, ale też tekstów, które refleksyjnie traktują storytelling wpisując go w szersze ramy teoretyczne.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zasady przygotowania tekstów do publikacji w „Przeglądzie Socjologicznym” dostępne są na stronie czasopisma: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/authors

Publikacja zeszytu planowana jest na początek 2024 roku. Na zgłoszenia czekamy do połowy września 2023 roku. Prosimy kierować je na adres e-mail redakcji przegladsocjologiczny@gmail.com

Uwaga! Termin zgłoszeń został przedłużony do 30 września 2023 r.

Redaktorzy zeszytu

Kalina Kukiełko

Krzysztof Tomanek