Tom 72 (2017)

					Pokaż  Tom 72 (2017)

TEMAT TOMU: Akulturacja i jej literackie oblicza
REDAKTOR TOMU: Marzena Karwowska
Wydano z pomocą finansową Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego

logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res3.jpg

Opublikowane: 2018-12-10

Pełny numer