Tom 71 (2016)

					Pokaż  Tom 71 (2016)

TEMAT TOMU: Klasycyzm i sentymentalizm jako ponadczasowe zjawiska kultury. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Wiesławowi Puszowi

REDAKTOR TOMU: Marzena Karwowska

Wydano z pomocą finansową Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res3.jpg

Opublikowane: 2018-12-10

Pełny numer