Tom 74 (2019)

					Pokaż Tom 74 (2019)

TEMAT TOMU: Literatura polska XX wieku w świetle mitoanalizy
REDAKTOR TOMU: Marzena Karwowska
Dofinansowano w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”
Wydano z pomocą finansową Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg       logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res3.jpg

Opublikowane: 2019-11-21

ARTYKUŁY

 • MITOANALIZA JAKO SZTUKA SZEROKIEGO WIDZENIA. PRZYCZYNKI DO STUDIÓW NAD WYOBRAŹNIĄ PONOWOCZESNĄ

  Stanisław Jasionowicz
  13-28
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2019/74/1
 • STRUKTURY WYOBRAŹNI CZESŁAWA MIŁOSZA I GILBERTA DURANDA

  Magdalena Lubelska-Renouf
  29-51
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2019/74/2
 • TRANSPOZYCJA STRUKTUR MITYCZNYCH W DOLINIE ISSY CZESŁAWA MIŁOSZA

  Marzena Karwowska
  53-69
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2019/74/3
 • MIĘDZY UPŁYWAJĄCYM CZASEM A WIECZNOŚCIĄ. MIŁOŚĆ BEZ JUTRA TADEUSZA GAJCEGO W ŚWIETLE ANTROPOLOGII GILBERTA DURANDA

  Rafał Brasse
  71-92
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2019/74/4
 • SKRWAWIONE ZIEMIE, SPALENI LUDZIE – O POWSTANIU I FUNKCJO NOWANIU ARKADYJSKIEGO MITU CZECH ORAZ O JEGO DEKONSTRUKCJI W TRYLOGII HUSYCKIEJ ANDRZEJA SAPKOWSKIEGO

  Michał Hanczakowski
  93-114
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2019/74/5
 • MIT MESJASZA W KSIĘGACH JAKUBOWYCH OLGI TOKARCZUK

  Maria Olędzka
  115-134
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2019/74/6
 • PALINGENEZA MITU W POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA (DEDAL I IKAR)

  Zuzanna Hejniak
  135-146
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2019/74/7
 • MIĘDZY POLAKIEM A CZŁOWIEKIEM. BRZOZOWSKI – ŻEROMSKI: DWIE STRATEGIE PISARSKIE Z MITAMI W TLE

  Katarzyna Badowska
  147-171
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2019/74/8

PORÓWNANIA I KONTEKSTY. Z ZAGADNIEŃ KOMPARATYSTYKI

NOTKI O AUTORACH