Tom 73 (2018)

					Pokaż Tom 73 (2018)

TEMAT TOMU: Prymas Andrzej Olszowski i jego czasy. Piśmiennictwo religijne i okolicznościowe epok dawnych
REDAKTOR TOMU: Maria Wichowa
Wydano z pomocą finansową Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładu Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego

logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res3.jpg

Opublikowane: 2019-04-28

ARTYKUŁY

 • Historia wsi gniazdowej Olszowskich h. Wilczekosy -

  Zdzisław Pakowski
  15-24
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/1
 • Krąg rodzinny prymasa Andrzeja Olszowskiego -

  Tomasz Sławiński
  25-40
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/2
 • Przodkowie prymasa Andrzeja Olszowskiego, czyli o początkach Olszowskich i ich herbie Prus ii -

  Łukasz Ćwikła
  41-58
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/3
 • Działalność kościelna arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrzeja Olszowskiego -

  Zofia Wilk-Woś
  59-69
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/4
 • Działalność polityczna podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego w latach 1669–1670 -

  Tomasz Stolarczyk
  71-86
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/5
 • Andrzej Olszowski jako fundator kościoła w Ujeździe -

  Waldemar Gliński
  87-92
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/6
 • O dyskursie Olszowskiego „De archiepiscopatu gnesnensi” -

  Anna Ryś
  93-103
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/7
 • Pisarstwo prymasa Andrzeja Olszowskiego (1623–1677) -

  Maria Wichowa
  105-132
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/8
 • De Philippi Callimachi in VIII Beatitudines homilia observationes Filipi Kallimach i kazanie o ośmiu błogosławieństwach

  Juliusz Domański
  https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/9
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/9
 • Nauka stoicka Seneki i jej koegzystencja z wartościami chrześcijańskimi we fragmencie „Żywota człowieka poczciwego (Cnota – wielka królowa)” Mikołaja Reja. Retoryka na usługach dydaktyki -

  Bartosz Ejzak
  145-158
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/10
 • Staropolska Ars legendi Biblii. Historia o Heliaszu proroku (1572) – metoda pracy poety nad parafrazą -

  Małgorzata Krzysztofik
  159-177
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/11
 • Trzy szubienice. Paszkwile na biskupów: Stanisława Józefa Hozjusza, Jana Aleksandra Lipskiego oraz Krzysztofa Antoniego Szembeka z okresu przedostatniego bezkrólewia i walki o koronę polską (1733–1736) -

  Grzegorz Trościński
  179-205
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/12
 • «ЕЗДА В ОСТРОВ ЛЮБВИ» И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ В.К.ТРЕДИАКОВСКОГО В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1730-Х ГОДОВ -

  Piotr Bucharkin
  207-220
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/13
 • Challenging the reality – James MaCcracken as a lecturer at the Jagiellonian University (1946–1948) -

  Tomasz Pudłocki
  221-247
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/14

RECENZJE

Pożegnanie

 • Pożegnanie Andrzeja Obrębskiego (1949–2018)

  Maria Wichowa
  273-276
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2018/73/18