• Early View
  Tom 65 Nr 2 (2022)
 • Uchodźstwo, emigracja i twórczość Abdulrazaka Gurnaha
  Tom 65 Nr 1 (2022)

  REDAKTORKI TOMU: Natalia Lemann, Donna Landry

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

  Wsparcie w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych" MEiN.

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg     03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_120.pn

   

 • Tom 64 Nr 4 (2021)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

  REDAKTOR TOMU: Jarosław Płuciennik

 • Tom 64 Nr 3 (2021)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

  REDAKTORKA TOMU: Magdalena Wasąg

 • Tom 64 Nr 2 (2021)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

  REDAKTORKA TOMU: Agnieszka Dauksza

 • Tom 64 Nr 1 (2021)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

  REDAKTORZY TOMU: Anna Barcz, Jarosław Płuciennik

 • Tom 63 Nr 4 (2020)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

  REDAKTORKI TOMU: Kinga Sygizman, Beata Śniecikowska

 • Tom 63 Nr 3 (2020)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

  REDAKTOR TOMU:  Jarosław Płuciennik

 • Tom 63 Nr 2 (2020)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

  REDAKTOR TOMU: Małgorzata Jakubowska

 • Tom 63 Nr 1 (2020)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

  REDAKTORZY TOMU: Katarzyna Ostalska, Tomasz Fisiak

 • Tom 62 Nr 4 (2019)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

 • Tom 62 Nr 3 (2019)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

 • Tom 62 Nr 2 (2019)

  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

 • Tom 62 Nr 1 (2019)

  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

 • Tom 61 Nr 4 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

 • Tom 61 Nr 3 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

 • Tom 61 Nr 2 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

 • Tom 61 Nr 1 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

##common.pagination##