Naturalising dispossessions as a condition for modernisation: Interpreting Marcin Piątkowski’s vision of the “Polish Golden Age” from the perspective of dependency theory

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.1/2

Keywords:

transformation, privatisation, intelligentsia, dispossession, dependency theory

Abstract

The text is a critical analysis of Marcin Piątkowski’s book Europe’s growth champion: Insights from the economic rise of Poland [2018], which is considered as a representative sample of the dominant apologetic discourse on the so-called post-communist transformation. The book is viewed as an instance of a discursive form of legitimisation of the processes taking place at that time, in particular the ownership transformation, which involved a massive transfer of property to foreign owners. The interpretative framework adopted in the text is dependency theory and David Harvey’s critical theory of capitalism. In the latter, one of the key elements is the notion of dispossession, which appears as an important driving force behind the expansion of global capitalism. As argued in the text, it is in such categories of dispossession that not only the processes of ownership transformations in the period after the collapse of the People’s Republic of Poland can be examined, but also earlier cycles of ownership changes, in particular those after 1918 and 1945. It was also pointed out that the processes and discourses in question indirectly legitimise Poland’s semi-peripheral status in the world system and structurally privileged intelligentsia elites, among others, at the expense of the domestic bourgeoisie.

References

Agnblad Jonas, Erik Berglöf, Peter Högfeldt, Helena Svancar. 2001. Ownership and control in Sweden: Strong owners, weak minorities, and social control. W: The control of corporate Europe. F. Barca, M. Becht (red.), 228–258. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199257531.003.0009.

Babones Salvatore. 2016. Pozycja i mobilność we współczesnej gospodarce-świecie: Perspektywa strukturalistyczna. W: Polska jako peryferie. T. Zarycki (red.), 13–24. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Böröcz József. 2006. “Goodness is elsewhere: The rule of European difference”. Comparative Studies in Society and History 48(1): 110–38. https://doi.org/10.1017/S0010417506000053.

Bukowski Paweł, Filip Novokmet. 2021. “Between communism and capitalism: Long-term inequality in Poland, 1892–2015”. Journal of Economic Growth 26: 187–239. https://doi.org/10.1007/s10887-021-09190-1.

Chałasiński Józef. 1946. Społeczna genealogia inteligencji polskiej. Warszawa: Czytelnik.

Dale Gareth. 2013. “Critiques of growth in classical political economy: Mill’s stationary state and a M arxian response”. New Political Economy 18: 431–457. https://doi.org/10.1080/13563467.2012.709839.

Davidson Neil. 2012. How revolutionary were the bourgeois revolutions?. Chicago: Haymarket Books.

Deloitte. 2015. Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować́ długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce?. Warszawa: Deloitte Polska.

Drahokoupil Jan. 2008. “The rise of the comprador service sector: The politics of state transformation in Central and Eastern Europe”. Polish Sociological Review 162: 175–189.

Drahokoupil Jan. 2009. Globalization and the state in Central and Eastern Europe: The politics of foreign direct investment. London: Routledge.

Fairclough Norman. 1989. Language and power. London, New York: Longman.

Gagyi Agnes, Tamás Gerőcs. 2022. Reconfiguring regimes of capitalist integration: Hungary since the 1970s. W: The political economy of Eastern Europe 30 years into the ‘Transition’: New left perspectives from the region. A. Gagyi, O. Slačálek (red.), 115–131. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78915-2_7.

Gál Zoltán, Gábor Lux. 2022. “FDI-based regional development in Central and Eastern Europe: A review and an agenda”. Tér és Társadalom 36: 68–98. https://10.17649/TET.36.3.3439.

Gerőcs Tamás, András Pinkasz. 2018. Debt-ridden development on Europe’s Eastern Periphery. W: Global inequalities in World-Systems perspective: Theoretical debates and methodological innovations. M. Boatcă, A. Komlosy, H.-H. Nolte (red.), 131–153. New York: Routlegde. https://doi.org/10.4324/9781315101392-9.

Grabski Władysław. 2016. Idea Polski: Wybór pism. Kraków, Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej, Narodowe Centrum Kultury.

Grzymski Jan. 2016. Powrót do Europy – Polski dyskurs. Wyznaczenie perspektywy krytycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.

Harvey David. 2003. The new imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Jasiecki Krzysztof. 2013. Kapitalizm po polsku: Między modernizacją a peryferiami polskimi. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Kieżun Witold. 2013. Patologia transformacji. Wydanie uzupełnione. Warszawa: Poltext.

Kolasa-Nowak Agnieszka. 2010. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kowalik Tadeusz. 2011. From Solidarity to sell out. The restoration of capitalism in Poland. New York: Monthly Review Press.

Luksemburg Róża. 1963. Akumulacja kapitału. Warszawa: PWN.

Magnin Eric, Nikolay Nenovsky. 2022. Diversity of capitalism in Central and Eastern Europe: Dependent economies and monetary regimes. Cham: Palgrave Macmillan. https://10.1007/978-3-031-04950-7.

Meardi Guglielmo. 2014. “Peripheral convergence in the crisis? Southern and Eastern European labour markets and industrial relations”. Warsaw Forum of Economic Sociology 5: 7–27.

Myant Martin. 2018. “Dependent capitalism and the middle-income trap in Europe na East Central Europe”. International Journal of Management and Economics 54: 291–303. https://doi.org/10.2478/ijme-2018-0028.

Naczyk Marek. 2021. “Taking back control: Comprador bankers and managerial developmentalism in Poland”. Review of International Political Economy, 29(5): 1650–1674. https://doi.org/10.1080/09692290.2021.192483.

Nölke Andreas, Arjan Vliegenthart. 2009. “Enlarging the varieties of capitalism: The emergence of dependent market economies in East Central Europe”. World Politics 61: 670–702. https://doi.org/10.1017/S0043887109990098.

Palma José Gabriel. 2008. Theories of dependency. W: International Handbook of Development Economics. Volume One. A.K. Dutt, J. Ros (red.), 125–135. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

Piatkowski Marcin. 2018. Europe’s growth champion: Insights from the economic rise of Poland. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198789345.001.0001.

Piątkowski Marcin. 2019. Europejski lider wzrostu: Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Piketty Thomas. 2015. Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Krytyka Polityczna.

Piketty Thomas. 2022. Kapitał i ideologia. Warszawa: Krytyka Polityczna.

Podkaminer Leon. 2015. Europa Środkowo-Wschodnia w pułapce integracji. W: Wschód przyłączony. Integracja i transformacja Europy po roku 1989. J. Kutyła, M. Sutowski (red.), 15–40. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.

Savage Mike, Nora Waitkus. 2021. “Property, wealth, and social change: Piketty as a social science engineer”. The British Journal of Sociology 72: 39–51. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12817.

Scheiring Gábor. 2022. “The national-populist mutation of neoliberalism in dependent economies: the case of Viktor Orbán’s Hungary”. Socio-Economic Review 20: 1597–1623. https://doi.org/10.1093/ser/mwac007.

Shields Stuart. 2009. CEE as a new semi-periphery: Transnational social forces and Poland’s transition. W: Globalization and the ‘new’ semi-peripheries. O. Worth, P. Moore (red.), 159–176. Houndmills: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230245167_10.

Slačálek Ondřej, Daniel Šitera. 2022. Czechia 30 years on: An imperfect oligarchy without emancipatory alternative. W: The political economy of Eastern Europe 30 years into the ‘Transition’: New left perspectives from the region. A. Gagyi, O. Slačálek (red.), 133–150. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78915-2_8.

Sosnowska Anna. 2004. Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią, 1947–1994. Warszawa: Trio.

Sowa Jan. 2011. Fantomowe ciało króla: Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.

Staniszkis Jadwiga. 2001. Postkomunizm. Próba opisu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Sutch Richard. 2017. “The one percent across two centuries: A replication of Thomas Piketty’s data on the concentration of wealth in the United States”. Social Science History 41(4): 587–613. https://doi.org/10.1017/ssh.2017.27.

Švihlíková Ilona. 2022. How the Czech Republic became a colony. Brussels: Transform! European network for alternative thinking and political dialogue.

Taylor Peter J., Michael Hoyler. 2000. “The spatial order of European cities under conditions of contemporary globalisation”. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 91: 176–189. https://doi.org/10.1111/1467-9663.00104.

Tittenbrun Jacek. 1992. Upadek socjalizmu realnego w Polsce. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Tycner Adam. 2014. „Lobbyści II RP”. Rzeczpospolita, 25.04.2014.

Zarycki Tomasz. 2015. „Modernizacja kulturowa i psychologiczna jako ideologia inteligenckiej hegemonii”. Przegląd Socjologiczny LXIV: 45–68.

Zarycki Tomasz, Tomasz Warczok. 2014. „Hegemonia inteligencka: Kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy – perspektywa «długiego trwania»”. Kultura i Społeczeństwo 4: 27–49.

Downloads

Published

2023-03-15

How to Cite

Zarycki, T. (2023). Naturalising dispossessions as a condition for modernisation: Interpreting Marcin Piątkowski’s vision of the “Polish Golden Age” from the perspective of dependency theory. Przegląd Socjologiczny, 72(1), 25–52. https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.1/2

Issue

Section

ARTICLES