Dziedzictwo i problematyka mikrosocjologii w społecznych badaniach finansów (SSF)

Słowa kluczowe: Erving Goffman, interakcjonizm, mikrosocjologia, porządek społeczny, społeczne studia nad finansami

Abstrakt

Prace Ervinga Goffmana są często odczytywane jako quasi-antropologia interakcji społecznych, ujawniająca fundamentalne mikroprocesy w ramach społecznych relacji. Niniejszy artykuł argumentuje, że prace Goffmana powinny raczej przestrzegać socjologów przed aksjomatami dotyczącymi mikroontologii ładu społecznego i próbuje ocalić z dzieł Goffmana odniesienia do kwestii zanikania i transformacji ładu społecznego. Przykładem trafności tej próby są badania w ramach społecznych studiów finansów (SSF), których interakcjonistyczny nurt rekonstruuje procesy finansowe w aspekcie ładu społecznego i normatywnej mikroordynacji. Jednak właśnie dlatego, że dzięki tym pracom, odwołującym się do Goffmana i innych analityków mikroprocesów społecznych, rynki finansowe stają się czytelne dla socjologów, pojawia się dla nich zadanie: przedstawić nie tylko uporządkowanie, ale także napięcia i przekształcenia porządku interakcyjnego w rozumieniu Goffmana. Tylko to pozwoli SSF analizować translację szerszych przemian strukturalnych w dziedzinie finansów w ich uwidocznieniu na poziomie mikro-interakcji finansowych.

Bibliografia

Abolafia Mitchell Y. 1996. “Hyper-rational gaming”. Journal of Contemporary Ethnography 25: 226–250.

Amadae S.M., 2015. Prisoners of reason: Game theory and neoliberal political economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Amoore Louise. 2020. Cloud ethics: Algorithms and the attributes of ourselves and others. Durham/London: Duke University Press.

Arnoldi Jakob. 2006. “Frames and screens: The reduction of uncertainty in electronic derivatives trading”. Economy and Society 35(3): 381–399.

Beckert Jens. 1997. Grenzen des Marktes. Die sozialen Grundlagen wirtschaftlicher Effizienz. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Braun Benjamin. 2020. “Central banking and the infrastructural power of finance: The case of ECB support for repo and securitization markets”. Socio-Economic Review 18(2): 395–418. https://doi.org/10.1093/ser/mwy008.

Burns Tom. 1992. Erving Goffman. London/New York: Routledge.

Caliskan Koray. 2020. “Platform works as stack economization: Cryptocurrency markets and exchanges in perspective”. Sociologica 14(3): 115–142. https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/11746.

Callon Michel. 1986. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In: Power, action and belief: A new sociology of knowledge? Sociological Review Monograph 32, J. Law (ed.), 196–233: London/Boston/Henley: Routledge & Kegan Paul.

Callon Michel. 1998. An essay on framing and overflowing. In: The laws of the market, M. Callon (ed.), 244–269. Oxford: Blackwell.

Dawe Alan. 2000 [1973]. The underworld-view of Erving Goffman. In: Erving Goffman, G.A. Fine, G.W.H. Smith (eds.), 312–319, Volume 1. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Fligstein Neil. 2002. Agreements, disagreements, and opportunities in the “new sociology of markets”. In: The new economic sociology: Developments in an emerging field, M.F. Guillén, R. Collins, P. England, M. Meyer (eds.), 61–78. New York: Russell Sage Foundation.

Froot Kenneth A., David S. Scharfstein, Jeremy C. Stein. 1992. “Herd on the street: Informational inefficiencies in a market with short-term speculation”. The Journal of Finance 47(4): 1461–1484.

Garfinkel Harold. 1967. Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Goffman Erving. 1959. The presentation of self in everyday life. Garden City, New York: Anchor.

Goffman Erving. 1961. Encounters: Two studies in the sociology of interaction. London: Allan Lane / Penguin Press.

Goffman Erving. 1963. Stigma: Notes on the management of spoiled identity. London: Penguin.

Goffman Erving. 1967. Interaction ritual. Essays in face-to-face behavior. Chicago: Aldine.

Goffman Erving. 1969. Strategic interaction. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Goffman Erving. 1971. Relations in public. New York: Basic Books.

Goffman Erving. 1983. “The interaction order: American Sociological Association, 1982 Presidential Address”. American Sociological Review 48(1): 1–17.

Gouldner Alvin. 2000 [1970]. Other symptoms of the crisis: Goffman’s dramaturgy and other new theories. In: Erving Goffman, G.A. Fine, G.W.H. Smith (eds.), 245–255, Volume 1. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Knorr Cetina Karin, Urs Bruegger. 2000. “The market as an object of attachment: Exploring postsocial relations in financial markets”. Canadian Journal of Sociology 25(2): 141–168. https://doi.org/10.2307/3341821.

Knorr Cetina Karin, Urs Bruegger. 2002a. “Traders’ engagement with markets: A postsocial relationship”. Theory, Culture & Society 19(5/6): 161–185. https://doi.org/10.1177/026327602761899200.

Knorr Cetina Karin, Urs Brügger. 2002b. “Global microstructures: The virtual societies of financial markets”. American Journal of Sociology 107(4): 905–950. https://dx.doi.org/10.1086/341045.

Knorr Cetina Karin. 1991. Epistemic cultures: How the sciences make knowledge. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Knorr Cetina Karin. 2007. “Economic sociology and the sociology of finance”. Economic Sociology: The European Economic Newsletter 8(3): 4–10.

Knorr Cetina Karin. 2009. “The synthetic situation: Interactionism for a global world”. Symbolic Interaction 32(1): 61–87. https://doi.org/10.1525/si.2009.32.1.61.

Langenohl Andreas. 2018. Financial markets as interpretive economies: An overview of the meaning of financialized money. In: Screening economies: Money matters and the ethics of representation, D. Cuonz, J. Metelmann, S. Loren (eds.), 125–140. Bielefeld: transcript.

Langenohl Andreas. 2021. “Algorithmic reflexivity: The constitution of socio-technical accountability in financial pricing”. Historical Social Research 46(2): 106–125. DOI: https://doi.org10.12759/hsr.46.2021.2.106–125.

Langenohl Andreas. 2022. “Making uncertainty operable: Social coordination through game theory in decentralized finance”. Journal of Cultural Economy (online first). https://doi.org/10.1080/17530350.2022.2085146.

Laube Stefan. 2017. “«Dax! Der Dax! Hooooi!» Zur praxeologischen Fundierung finanzkapitalistischer Dynamik”. Mittelweg 36 26(1) special issue: 66–80.

MacKenzie Donald, Millo Yuval. 2003. “Constructing a market, performing theory: The historical sociology of a financial derivatives exchange”. American Journal of Sociology 109(1): 107–145. https://doi.org/10.1086/374404.

MacKenzie Donald, Fabian Muniesa, Luca Siu. eds. 2007. Do economists make markets? On the performativity of economics. Princeton: Princeton University Press.

MacKenzie Donald. 2008. An engine, not a camera: How financial models shape markets. Boston: MIT Press.

MacKenzie Donald, Juan Pablo Pardo-Guerra. 2014. The politics of fragmentation: Liberalism, market equality, and the technological re-configuration of American finance. Trabalho apresentado na conferência da Society for the Advancement of Socio-Economics.

Miyazaki Hirokazu. 2003. “The temporalities of the market”. American Anthropologist 105(2): 255–265. https://doi.org/10.1525/aa.2003.105.2.255.

Park Robert E. 1923. “The natural history of the newspaper”. American Journal of Sociology 29(3): 273–289.

Posner Judith. 1978. “Erving Goffman: His presentation of self.” Philosophy of the Social Sciences 8(1): 67-78.

Preda Alex. 2009. “Brief encounters: Calculation and the interaction order of anonymous electronic markets”. Accounting, Organizations and Society 34: 675–693. https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.06.005.

Preda Alex. 2017. Noise: Living and trading in electronic markets. Chicago/London: University of Chicago Press.

Sassen Saskia. 1991. The global city: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press.

Sennett Richard. 2000 [1973]. Two on the aisle. In: Erving Goffman, G.A. Fine, G.W.H. Smith (eds.), 320–328. Volume 1. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Taylor Laurie. 2000 [1968]. Erving Goffman. In: Erving Goffman, G.A. Fine, G.W.H. Smith (eds.), 239–244, Volume 1. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Wansleben Leon. 2013. Cultures of expertise in global currency markets. London/New York: Routledge.

Wansleben Leon. 2022. The rise of central banks: State power in financial capitalism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Woolgar Steve. ed. 1988. Knowledge and reflexivity: New frontiers in the sociology of knowledge. London: Sage.

Opublikowane
2022-11-29
Dział
Artykuły