Kołyska

Słowa kluczowe: badania terenowe, Wyspy Szetlandzkie, życie i prace Goffmana, komunikacja, interakcja

Abstrakt

Erving Goffman spędził w sumie 12 miesięcy między grudniem 1949 roku i majem 1951 roku w Unst (Wyspy Szetlandzkie), który to czas uważał na naturalne laboratorium studiów nad interakcjami społecznymi. Jego rozprawa doktorska z 1953 roku, Communication conduct on an island community (tłum. Zachowania komunikacyjne w społeczności wyspiarskiej), nie jest etnografią inspirowaną szkołą Chicago, lecz swego rodzaju zarysem jego całej twórczości, aż do opracowań lingwistycznych w późniejszych latach. Wniosek ten oparty jest na bardzo dokładnej lekturze rozprawy, badaniach dokumentów oraz wywiadach przeprowadzonych w 1988 roku z kilkoma ostatnimi mieszkańcami wyspy, którzy jeszcze pamiętali Goffmana. W opozycji do często powtarzanego komentarza, mówiącego o fragmentarycznym trybie pracy Goffmana, pogląd prezentowany w tym tekście wskazuje na całościową spójność dorobku Goffmana. Wystarczy przeczytać rozprawę Goffmana, żeby zauważyć, że zawiera ona w pigułce program jego intelektualnej trajektorii.

Bibliografia

Allport Gordon W., Philip E. Vernon. 1933. Studies in expressive movements. New York: Macmillan.

Arcenas Elvira M. 1995. ‘Communication’ in the making of academic communication. PhD diss., University of Pennsylvania. https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI9543043.

Arensberg Conrad, Solon Kimball. 1940. Family and community in Ireland. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Barnard Chester. 1938. The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bateson Gregory, Margaret Mead. 1942. Balinese character: A photographic analysis. New York: New York Academy of Sciences.

Blondel Charles. 1928. Introduction à la psychologie collective. Paris: A. Colin.

Durkheim Émile. 1915. The elementary forms of the religious life. London: G. Allen & Unwin.

Goffman Erving. 1952. Draft of PhD thesis statement. Unpublished manuscript. http://cdclv.unlv.edu/ega/documents/eg_thesis_statement_52.pdf.

Goffman Erving. 1953. Communication conduct in an island community. Original manuscript.

Goffman Erving. 1956a. “The nature of deference and demeanor”. American Anthropologist 58(3): 473–502.

Goffman Erving. 1956b. “Embarrassment and social organization”. American Journal of Sociology 62(3): 264–71.

Goffman Erving. 1959. The presentation of self in everyday life. New York: Anchor.

Goffman Erving. 1963. Behavior in public places: Notes on the social organization of gatherings. New York: Free Press.

Goffman Erving. 1964. “The neglected situation”. American Anthropologist 66(6): 133–36.

Goffman Erving. 1971. Relations in public: Microstudies of the public order. New York: Basic Books.

Goffman Erving. 1974. Frame analysis: An essay on organization of experience. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Goffman Erving. 1981a. “A reply to Denzin and Keller”. Contemporary Sociology 10(1): 60–68.

Goffman Erving. 1981b. Forms of talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 17 Goffman, discussion with the author, April 1980.

Goffman Erving. 1983. “The interaction order”. American Sociological Review 48(1): 1–17.

Henderson Lawrence J. 1935. Pareto’s general sociology: A physiologist’s interpretation. Cambridge: Harvard University Press.

Hymes Dell. 1968. Linguistics: The field. In: International Encyclopedia of the social sciences. D.L. Sills (ed.), 351–371. New York: Macmillan.

Leavitt Harold J., Ronald A.H. Mueller. 1951. “Some effects of feedback on communication”. Human Relations 4: 401–410.

Leavitt Harold J., Ronald A.H. Mueller. 1955. Some effects of feedback on communication. In: Small groups: Studies in social interaction, P. Hare, F.F. Borgatta, R.F. Bales (eds.), 414–423. New York: Knopf.

Leeds-Hurwitz Wendy, Yves Winkin. 2022. Goffman and Communication. In: The Routledge international handbook of Goffman studies. M.H. Jacobsen, G. Smith (eds.), 184–194. Abingdon, UK: Routledge.

Lenz Karl. 2022. Dissertation: Communication conduct in an island community. In: Goffman Handbuch, K. Lenz, R. Hettlage (eds.), 257–265. Berlin: J.B. Metzler.

Murray Stephen O. 1983. Group formation in social science. Edmonton: Linguistic Research.

Parsons Talcott. 1951. The social system. Glencoe, IL: Free Press.

Ruesch Jurgen, Gregory Bateson. 1951. Communication: The social matrix of psychiatry. New York: W.W. Norton & Company.

Schudson Michael. 1984. “Embarrassment and Erving Goffman’s idea of human nature”. Theory and Society 13: 633–648.

Stocking George W. 1969. Race, culture, and evolution: Essays in the history of anthropology. New York: Free Press, 1969.

Winkin Yves. 1988. “Goffman à Baltasound, 1949–1951”. Politix (3–4): 66–70.

Winkin Yves. 2000. Baltasound as the symbolic capital of social interaction. In: Erving Goffman. G.A. Fine, G.W.H. Smith (eds.), 193–212. London: Sage.

Winkin Yves. 2022. Life and work of Goffman. In: Goffman Handbuch. K. Lenz, R. Hettlage (eds.), 3–11. Berlin: J.B. Metzler.

Warner Mildred Hall. 1988. W. Lloyd Warner, social anthropologist. New York: Publishing Center for Cultural Resources.

Williams Raymond. 1976. Keywords: A vocabulary of culture and society. Oxford: Oxford University Press.

Opublikowane
2022-11-29
Dział
Artykuły