The scientific publishing achievements of Polish scientific institutions from the group of economic sciences in view of the parametric appraisal conducted by the Ministry of Science and Higher Education in 2017

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/12

Keywords:

scientific units, field of economic sciences, evaluation of science, scientific literature, scientific journals

Abstract

Background: The process of appraising scientific institutions provides the possibility to review and rank their scientific publications, and makes it possible to assess the current publications in the aspect of the next appraisal. The article analyzes the scientific publications of scientific insti­tutions classified as economic.

Research purpose: The purpose of the research is to indicate the most popular journals, publish­ers, and scientific conferences in the economic disciplines, defining their significance in the next appraisal in 2021. It makes it possible to draw preliminary conclusions regarding the implemen­tation of scientific policy in the field of economic sciences.

Methods: The material was developed on the basis of data from scientific institutions that were assessed in the parametric appraisal in 2017. Using analytical methods, information on the literary output of researchers from the economic disciplines was extracted. Data on journals, publishers, and conferences were ranked. Various data records by the reporting agents were taken into ac­count, which were unified for this work. Conclusions: The analysis shows that a large part of the most valuable literary output in the studied disciplines will lose its relevance in the next evaluation. There is a need to adapt to new appraisal principles in order to increase the importance of scientific achievements. It was pointed out that the publications under study in the field of economics are not fully representative.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie składów grup wspólnej oceny (GWO), http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_05/090eedd 5c86810fa089225 e985418956.pdf; stan na 28.10.2019 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/ oryginal/2018_10/0a5e15c 139f6206c8e4925411d7cf751.pdf; stan na 24.10.2019 r.

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016, 2017, http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/ komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html; stan na 28.10.2019 r.

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych [komunikat MNiSW z dn. 20.12.2019], 2019, https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych; stan na 21.12.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych [Dz.U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065].

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dzie¬dzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1818].

Antonowicz D., Dahlig-Turek E., Marcinkowska M., Pach A.R., Pilc A., Rafajłowicz E., Rymsza B., Skoczeń B., Zabel M., Kategoryzacja jednostek naukowych 2017, Przegląd Nauk 2016/3, s. 8–11.

Chyży K., Ryńska E., Dahlig-Turek E., Pilc A., Szoka M., Antonowicz D., Skoczeń B., Mar¬cinkowska M., Drogosz J., Fijałkowski S., Brzeziński P.,

Zabel M., Kategoryzacja jedno¬stek naukowych 2013–2016 po odwołaniach, Forum Akademickie 2019/9, s. 29–32.

Kulczycki E., Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2017/1 (49), s. 63–78.

Kulczycki E., Drabek A., Rozkosz E.A., Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształ¬cony obraz nauki w Polsce, Nauka 2015/3, s. 35–58.

Skoczeń B., Nowa dynamika ewaluacji i kategoryzacji dyscyplin, Forum Akademickie 2019/5, s. 20–25.

Skoczeń B., Fijałkowski S., Jackowski S., Marcinkowska M., Pilc A. Zabel M., Kategoryzacja jednostek naukowych 2017, Forum Akademickie 2018/2, s. 30–33.

http://www.kpnir.pwr.wroc.pl; stan na 2.11.2019 r.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl; stan na 21.12.2019 r.

https://pannaukowiec.wordpress.com; stan na 2.11.2019 r.

https://www.gov.pl; stan na 21.12.2019 r.

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Drogosz, J. (2020). The scientific publishing achievements of Polish scientific institutions from the group of economic sciences in view of the parametric appraisal conducted by the Ministry of Science and Higher Education in 2017. Studia Prawno-Ekonomiczne, 115, 203–226. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/12

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS