The 2017 Ministry of Science and Higher Education’s parametric appraisal of Polish scientific institutions’ publishing achievements within the juridical sciences

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/119/3

Keywords:

scientific units, field of juridical sciences, evaluation of science, scientific literature, scientific journals

Abstract

Background: The process of appraising scientific institutions provides the possibility to review and rank their scientific publications, and makes it possible to assess the current publications in the aspect of the next appraisal. The article analyzes the scientific publications of juridical scientific institutions . This text is a continuation of the work analyzing the achievements of economic units.

Research purpose: The purpose of the research is to indicate the most popular journals, publishers, and scientific conferences in the juridical disciplines and defining their significance in the next appraisal in 2022. A comparison was made to analogous aspects in economic sciences. The changes in regulations in the years 2020–2021 were noted. It makes it possible to draw preliminary conclusions regarding the implementation of scientific policy in the field of juridical sciences.

Methods: The material was developed on the basis of data from scientific institutions that were assessed in the parametric appraisal in 2017. Using analytical methods, information on the literary output of researchers from the juridical disciplines was extracted. Data on journals, publishers, and conferences were ranked. Various data records by the reporting agents were taken into account, which were unified for this work. The same methods were used in the previously published text on economics.

Conclusions: The analysis shows that a large part of the most valuable literary output in the studied disciplines will lose its relevance in the next evaluation. However, it is less concerned with the legal sciences than with the economic sciences. Attention was drawn to the need to adapt to the new evaluation principles in order to raise the importance of scientific achievements and to follow changes in legal regulations and the contents of ministerial lists on an ongoing basis. It was indicated that the representativeness of the analyzed publications in the scientific achievements of the studied disciplines is only partial.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanychmaterialow-z-konferencji-miedzynarodowych; stan na 13.03.2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazuczasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych; stan na 13.03.2021 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie składów grup wspólnej oceny (GWO), http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_05/090eedd5c86810fa089225 e985418956.pdf; stan na 3.03.2021 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_10/0a5e15c139f6206c8e4925411d7cf751.pdf; stan na 3.03.2021 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, https://www.gov.pl/web/ edukacja-i-nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe; stan na 13.03.2021 r.

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016, 2017, http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktowprzyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawiewykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html; stan na 2.03.2021 r.

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (komunikat MNiSW z dn. 20.12.2019), 2019, https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy czasopismnaukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-orazwydawnictw- monografii-naukowych; stan na 2.03.2021 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 392).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2019 r., poz. 496).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1352).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2021 r., poz. 71).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695).

Drogosz J., Dorobek piśmienniczy jednostek naukowych z grupy nauk ekonomicznych w świetle oceny parametrycznej z roku 2017, Studia Prawno-Ekonomiczne 2020/115, s. 203–226.

Kulczycki E., Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2017/1 (49), s. 63–78.

Kulczycki E., Drabek A., Rozkosz E.A., Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce, Nauka 2015/3, s. 35–58.

Skoczeń B., Nowa dynamika ewaluacji i kategoryzacji dyscyplin, Forum Akademickie 2019/5, s. 20–25.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl; stan na 28.02.2021 r.

https://pannaukowiec.wordpress.com; stan na 15.02.2021 r.

https://www.gov.pl; stan na 28.02.2021 r.

Downloads

Published

2021-08-28

How to Cite

Drogosz, J. (2021). The 2017 Ministry of Science and Higher Education’s parametric appraisal of Polish scientific institutions’ publishing achievements within the juridical sciences. Studia Prawno-Ekonomiczne, 119, 49–69. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/119/3

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW