Ulrike Babusiaux, Christian Baldus, Wolfgang Ernst, Franz-Stefan Meissel, Johannes Platschek und Thomas Rüfner (Hrsg.), Handbuch des Römischen Privatrechts, Tübingen: mohr siebeck, 2023, xcvi+3707 p. (2 bände + register). ISBN 978-3-16-152359-5. Głos trad

Authors

  • Dagmara Skrzywanek-Jaworska Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Poland
  • Joanna Kulawiak-Cyrankowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2023/129/5

Downloads

Download data is not yet available.

References

Avenarius M., Wojciech Dajczak/Tomasz Giaro/Franciszek Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 2013/130/1, s. 751–752.

Banyś T.A., Korporowicz Ł.J., W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2009, ss. 584, Zeszyty Prawnicze 2012/12/1, s. 228–233.

Berger A., Zur Entwicklungsgeschichte der Teilungsklagen im klassischen römischen Recht, Weimar 1912.

Bieżuńska-Małowist I. (red.), Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae, t. 1–3, Vratislaviae– Varsaviae 1956.

Bieżuńska-Małowist I., Kolendo J. (red.), Actes du colloque sur l’esclavage, Nieborów 2–6 XII 1975, Varsovie 1979.

Celik I., Dindar M., Muukkonen H., Järvelä S., The promises and challenges of artificial intelligence for teachers: A systematic review of research, TechTrends 2022/66/4, s. 616–630.

Dajczak W., Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć „rzeczy” i „przedmiotu praw rzeczowych” w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań 2007.

Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2014.

Długosz D. (red.), Grecs, Juifs, Polonais: à la recherche des racines de la civilization européenne. Actes du colloque organisé par l’Académie Polonaise des Sciences le 14 novembre 2003, Varsovie 2006.

Giaro T., Excusatio Necessitatis nel Diritto Romano, Warszawa 1982.

Giaro T., Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment, Frankfurt am Main 2007.

Giaro T. (red.), Roman Law and Legal Knowledge. Studies in Memory of Henryk Kupiszewski, Warszawa 2011.

Hidiroglou P. (red.), Entre héritage et devenir : la construction de la famille juive : études offertes à Joseph Mélèze-Modrzejewski, seria „Homme et société”, Paris 2003.

Javaid M., Haleem A., Singh R.P., Khan S., Khan I.H., Unlocking the opportunities through ChatGPT Tool towards ameliorating the education system, Bench Council Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations 2023/3/2, s. 1–12.

Jurewicz A.R., Pater familias dominusve iussit. Umowy zawierane z podległym władzy na podstawie polecenia zwierzchnika, Olsztyn 2015.

Kacprzak A., La ratihabitio nel diritto romano classico, Napoli 2002.

Kupiszewski H., Scritti minori, L. Labruna, W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka (red.), Napoli 2000.

Kupiszewski H., Wołodkiewicz W. (red.), Le droit romain et sa réception en Europe. Les actes du colloque organisé par la Faculté de Droit et d’Admininistration de l’Université de Varsovie en collaboration avec l’Accademia Nazionale dei Lincei, le 8–10 octobre 1973, Varsovie 1978.

Kursa S., La diseredazione nel diritto giustinianeo, Bari 2012.

Kuryłowicz M., Die adoptio im klassischen römischen Recht, Warszawa 1981.

Kuryłowicz M., Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht, Lublin 2014.

Kuryłowicz M., Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier: Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego. Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze PWN, s. 584, Państwo i Prawo 2011/66/9, s. 105–108.

Litewski W., Pignus in causa iudicati captum, Kraków 1975.

Litewski W., Studien zur Verwahrung im römischen Recht, Kraków 1978.

Litewski W., Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w sprawach cywilnych, Kraków 1967.

Longchamps de Bérier F., Il fedecommesso universale nel diritto romano classico, Warszawa 1997.

Longchamps de Bérier F., L’abuso del diritto nell’esperienza del diritto privato romano, Torino 2013.

Longchamps de Bérier F., Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective, Warsaw 2011.

Mazurek G., Sztuczna inteligencja, prawo i etyka, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 2023/15/1, s. 7–10.

Mélèze-Modrzejewski J., Droit et justice dans le monde grec et hellénistique, Varsovie 2011.

Mélèze-Modrzejewski J., Droit impérial et traditions locales dans l’Egypte romaine, Aldershot 1990.

Mélèze-Modrzejewski J., Loi et coutume dans l’Égypte grecque et romaine : Les facteurs de formation du droit en Égypte d’Alexandre le Grand à la conquête arabe, Warsaw 2014.

Mossakowski W., Azyl w późnym Cesarstwie Rzymskim. Confugium ad statuas, confugium ad ecclesias, Toruń 2000.

Mrozek S., Faenus. Studien zu Zinsproblemen zur Zeit des Prinzipats, Stuttgart 2001.

Nalaskowski F., Prace naukowe pisane przez sztuczną inteligencję. Oszustwo czy szansa, Studia z Teorii Wychowania 2023/14/1 (42), s. 165–180.

Niziołek M., Legal effects of concubinage in reference to concubine’s offspring in the light of imperial legislation of the period of dominate, Warszawa 1980.

Nowak M., Bastards in Egypt, Social and Legal Illegitimacy in the Roman Era, Leuven–Paris– Bristol 2020.

Nowak M., Wills in the Roman Empire. A Documentary Approach, Warsaw 2015.

Pikulska-Robaszkiewicz A., Le règlement des contestations relatives aux limites en droit romain, Łódź 1993.

Plisecka A., Apokrimata, 2022 (w przygotowaniu).

Plisecka A., Tabula picta. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica, Milano 2011.

Redzik A., „Prawo rzymskie : u podstaw prawa prywatnego”, Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier, Warszawa 2009: [recenzja], Palestra 2010/55/1–2, s. 209–211.

Reszczyński J., Sondel J., Ściślicki P. (red.), Roman law as formative of modern legal systems: Studies in honour of Wiesław Litewski, Kraków 2003, t. 1–2.

Robaczyński W., Sztuczna inteligencja – przedmiot badań czy podmiot kontrolowany. Prawo wobec rozwoju technologii, Kontrola Państwowa 2022/67/6 (407), s. 8–29.

Ruciński S., Praefectus urbi. Strażnik porządku publicznego w Rzymie w okresie wczesnego Cesarstwa, Poznań 2005.

Shen F., Johnson B., Teaching Law and Artificial Intelligence, Minnesota Journal of Law, Science & Technology 2021/22/2, s. 23–42.

Sluzewska Z., Urbanik J. (red.), Marriage: Ideal, Law, Practice – Proceedings of a Conference Held in Memory of Henryk Kupiszewski, Warsaw 2005.

Tarwacka A., Romans and Pirates. Legal Perspective, Warszawa 2009.

Taubenschlag R., The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B.C.-A.D. 640., wyd. 2, Warszawa 1955.

Taubenschlag R., Opera minora. I. Allgemeiner Teil: Römisches Privatrecht, Römisches Provinzialrecht und die Volksrechte, Griechische Stadtrechte, II. Spezieller Teil: Quellen, Allgemeines, Zur Lehre vom Rechtsgeschäft, Personen-, Sachen-, Obligationen-, Prozess-, und Strafrecht, t. 1–2, Warszawa 1959.

Taubenschlag R., Vormundschaftrechtliche Studien: Beiträge zur Geschichte des römischen und griechischen Vormundschaftsrechts, Leipzig 1913.

Urbanik J. (red.), Culpa. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice. Proceedings of the Seminar Held in Warsaw 17–19 February 2011, Warsaw 2012.

Uruszczak W., Święcicka P., Kremer A. (red.), Leges sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 2008.

Wojtczak M., Arbitration and Settlement of Claims in Late Antiquity, Warszawa 2016 (rozprawa doktorska przyjęta do publikacji).

Wołodkiewicz W., Zabłocka M. (red.), Le droit romain et le monde contemporain. Mèlanges à la memoire de Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996.

Zabłocka M., Krzynówek J., Urbanik J., Służewska Z. (red.), Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz, t. 1–2, Varsovie 2000.

Żeber I., A study of the peculium of a slave in pre-classical and classical Roman law, Wrocław 1981

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Skrzywanek-Jaworska, D., & Kulawiak-Cyrankowska, J. (2023). Ulrike Babusiaux, Christian Baldus, Wolfgang Ernst, Franz-Stefan Meissel, Johannes Platschek und Thomas Rüfner (Hrsg.), Handbuch des Römischen Privatrechts, Tübingen: mohr siebeck, 2023, xcvi+3707 p. (2 bände + register). ISBN 978-3-16-152359-5. Głos trad. Studia Prawno-Ekonomiczne, 129, 65–75. https://doi.org/10.26485/SPE/2023/129/5

Issue

Section

REVIEWS - THE LAW

Most read articles by the same author(s)