Acquisition of possession by occupatio of honeycombs and valuables hidden in the ground according to Leon Piniński’s theory. Part 2

Authors

  • Dagmara Skrzywanek-Jaworska Dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2023/128/4

Keywords:

Leon Piniński, Roman law studies in Poland, Pandectists, acquisition of possession, occupation

Abstract

Background: The article discusses the acquisition of possession of honeycombs and valuables hidden in the ground according to Leon Pininski’s possessio theory. This is another stage of the Polish Romanist’s considerations on the acquisition of possession of movable things by occupatio, continuing from the discussion of wild animals These views are an expression of criticism against the theory of possession formulated in the 19th century by Savigny, understood as a man’s actual power over a thing.

Research purpose: The research purpose of the articles in this series is to introduce Pininski’s concept of possessio in understanding the economic relationship between man and thing, as well as to characterize the scientific profile of the Polish Romanist against the background of the activities of the Pandectists and other representatives of German-speaking legal science.

Methods: The article uses the historical and legal method.

Conclusions: Pininski’s reflections on the acquisition of possession of honeycombs and valuables hidden in the ground reinforced his conviction that the assumptions of Savigny’s theory were inaccurate and pointed out the shortcomings of the Pandectists’ interpretation of the Roman sources. While considerations on the acquisition by occupatio of possession of wild animals set the direction of critical discussion, the present considerations are a continuation of them with only a slight shift in emphasis. What draws attention here is Jhering’s direct inspiration in terms of the argumentation used and the selection of Roman sources. The previously formulated conclusions remain valid as to Pininski’s excellent orientation in the Pandectists’ interpretation of the ius Romanum sources, his balanced and careful assessment of the errors committed in it, as well as his ability to take a bold and, above all, practical approach to the researched matter.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baron J., Zur Lehre vom Erwerb und Verlust des Besitzes, Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 1865/7, s. 113–114.

Benincasa Z., Accessio ab alluvione i reditus venationis et aucupii jako fructus fundi. Kilka uwag na marginesie PS. 3,6,22, Zeszyty Prawnicze 2015/15.2, s. 135–159.

Benincasa Z., Alcune riflessioni sulla libertà di caccia nel diritto romano: vivai e riserve di caccia, w: Z. Benincasa, J. Urbanik (red.), Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, Warszawa 2016, s. 39–62.

Benincasa Z., „Co się tyczy stworzeń, które z nawyku zwykły oddalać się i powracać…” – koncepcja animus revertendi a wolność polowania na dzikie zwierzęta w prawie rzymskim, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 2019/18, s. 33–52.

Benincasa Z., Cum pastori meo lupi porcos eriperent. Status prawny zwierząt porwanych przez drapieżniki, Zeszyty Prawnicze 2017/17.4, s. 45–84.

Benincasa Z., Illud quaesitum est, an fera bestia, quae ita vulnerata sit, utcapi possit, statim nostra esse intellegatur. Zagadnienie ustalenia momentu zawłaszczenia dzikiego zwierzęcia w rozważaniach rzymskich jurystów u schyłku republiki, w: D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski (red.), Semper Fidelis. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, Kraków 2017, s. 43–58.

Benincasa Z., Occupatio jako sposób nabycia własności dziko żyjących zwierząt w prawie rzymskim, Studia Iuridica 2014/59, s. 9–40.

Brinz A., Lehrbuch der Pandekten2, Bd. 1, Erlangen 1873. Bruns C.G., Kleinere Schriften: Pandekten-Fragmente. Bestandtheile der Rechtsgeschäfte, Bd. 2, Weimar 1882.

Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie, tekst i przekład T. Palmirski (red.), t. I–VII.2, Kraków 2013–2017.

Gimmerthal Th., Vom Finden verlorener, derelinquirter und herrenloser Sachen, Archiv für die civilistische Praxis 1869/52/4, s. 521–551.

Gimmerthal Th., Zur Lehre vom originären Erwerb und insbesondere zu l. 5 §. 2 und. 3 D. de acquir. rer. dom. XLI, 1., Archiv für die civilistische Praxis 1872/55/1/, s. 129–136.

Jhering R. v, Ueber den Grund des Besitzschutzes: Eine Revision der Lehre vom Besitz, 2. verbesserte und vermehrte Auflage, Jena 1869.

Jońca M., Szekspirolog. Przyczynek do biografii Leona Pinińskiego, w: J. Kamień, J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Prawo i literatura. Parerga, Gdańsk 2019, s. 199–212.

Księżak P., Rzeczy niczyje, Rejent 2005/4, s. 59–81.

Lenz G., Das Recht des Besitzes und seine Grundlagen. Zur Einleitung in die Wissenschaft des Römischen Rechts, Berlin 1860.

Leonhard R., Der Irrthum bei nichtigen Verträgen nach römischem Rechte, Bd. 1: Die dem Einflusse des Irrthums ausgesetzten Bestandteile des Vertrages, Berlin 1882.

Liebe V. v, Der Besitz als Recht in thesi. Civilistische Abhandlung, Braunschweig 1876.

Meischeider E., Besitz und Besitzschutz: Studien über alte Probleme, Berlin 1876.

Nancka G., O znaczeniu poglądów Rudolfa Iheringa dla nauki prawa rzymskiego: uwagi poczynione na podstawie wspomnień pośmiertnych polskich romanistów z końca XIX wieku, w: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red.), Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka, Katowice 2020, s. 603–614.

Niczyporuk P., Rzymskie regulacje pierwowzorem współczesnych rozwiązań prawnych w zakresie pszczelarstwa i bartnictwa, w: E.K. Czech (red.), Prawne aspekty prowadzenia działalności bartnej. Wybrane zagadnienia, Białystok 2015, s. 17–35.

Pikulska-Radomska A., Skrzywanek-Jaworska D., Leona hr. Pinińskiego Wprowadzenie do teorii posiadania, w: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red.), Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka, Katowice 2020, s. 664–676.

Piniński L., Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung, Bd. 1, Leipzig 1885.

Piniński L., Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung, Bd. 2: Sukzession in den Besitz, Besitzerwerb animo solo, Besitzwille, Lehre von den juristischen Willenserklärungen, Leipzig 1888.

Piniński L., Dwaj wielcy prawnicy Niemiec. Ihering i Windscheid, Przegląd Polski 1892/27/106/6, s. 516–538.

Randa A., Der Besitz nach österreichischem Rechte, mit Berücksichtigung des gemeinen Rechtes, des preußischen, französischen und italienischen, des sächsischen und züricherischen Gesetzbuches, Zweite, durchgesehene und durch die Besitzklagen vermehrte Auflage, Leipzig 1876.

Savigny F.C. v, Das Recht des Besitzes, 7. aus dem Nachlasse des Verfassers und durch Zusätze des Herausgebers vermehrte Auflage von Adolf Friedrich Rudorff, Wien 1865.

Skrzywanek-Jaworska D., Nabycie przez occupatio posiadania dzikich zwierząt według teorii Leona Pinińskiego. Część 1, Studia Prawno-Ekonomiczne 2023/127, s. 39–58.

Skrzywanek-Jaworska D., Polemika Leona Pinińskiego na temat corpus possessionis z wybranymi przedstawicielami XIX-wiecznej nauki prawa, Studia Prawno-Ekonomiczne 2021/118, s. 95–118.

Windscheid B., Lehrbuch des Pandektenrechts5, Bd. 1, Stuttgart 1879.

Downloads

Published

2023-09-28

How to Cite

Skrzywanek-Jaworska, D. (2023). Acquisition of possession by occupatio of honeycombs and valuables hidden in the ground according to Leon Piniński’s theory. Part 2. Studia Prawno-Ekonomiczne, 128, 67–87. https://doi.org/10.26485/SPE/2023/128/4

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW