Coworking – solidarna społeczność w czasach zarazy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.3/7

Słowa kluczowe:

coworking, zmiany na rynku pracy, COVID-19, wsparcie społeczne, solidarność

Abstrakt

Analiza znaczenia wsparcia społecznego, przezwyciężania alienacji, mechanizmów solidarności i spójności grupowej to istotne wyzwania współczesnych systemów społecznych. W niniejszym artykule rozważam istotne zagadnienie zmian w sferze pracy i specyfiki coworkingu w warunkach pandemii, zarówno w kwestiach związanych z samym prowadzeniem coworkingu, jak i tych związanych z relacjami interpersonalnymi i radzeniem sobie z niepewnością. Artykuł podejmuje problem roli przestrzeni coworkingowej i wpływu epidemii na rynek pracy, zwłaszcza wśród freelancerów i mikroprzedsiębiorców w Polsce. W szczególności, celem jest rozpatrzenie następujących elementów ery covidowej na rynku pracy: znaczenia wsparcia społecznego, solidarności, doświadczania niepewności oraz ryzyka i przezwyciężania społecznych aspektów izolacji. W związku z tym stawiam pytanie badawcze: Jakie nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni coworkingowych w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19, kiedy ograniczenia były najbardziej dotkliwe? Dane badawcze przedstawione w niniejszym artykule pochodzą z ankiety internetowej z użytkownikami przestrzeni coworkingowych – freelancerami i mikroprzedsiębiorcami – przeprowadzonej podczas pierwszego lockdownu w Polsce (1–14 kwietnia 2020 r.). Elastyczne metody pracy stanowią strukturalną zmianę, która w najbliższych miesiącach i latach będzie się nieuchronnie nasilać. Społeczność, które ich wiążą, wpływają na ich zaangażowanie. Coworkerzy, jako społeczność, rozpoznali i połączyli swoje zasoby. Rozwijają wspólny repertuar doświadczeń, historii, narzędzi i sposobów rozwiązywania powtarzających się problemów.

Bibliografia

Adger Neil, Anne-Sophie Crépin, Carl Folke, Daniel Ospina, F. Stuart Chapin, Kathleen Segerson, Karen C. Seto, John M. Anderies, Scott Barrett, Elena M. Bennett, Gretchen Daily, Thomas Elmqvist, Joern Fischer, Nils Kautsky, Simon A. Levin, Jason F. Shogren, Jeroen van den Bergh, Brian Walker, James Wilen. 2020. “Urbanization, migration, and adaptation to climate change”. One Earth 3(4): 396–399. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.016.

Arnoldi Emsie, Rachelle Bosua, Vanessa Cooper, Cathy Greenfield, Huck Ying Ch’ng. 2018. “Coworking and an outer-urban community: What can we learn from a grassroots community coworking hub?”. Analysis and Policy Observatory. City of Wyndham: RMIT University, BizBuddyHub. https://doi.org/10.4225/50/5a61127cd170a.

Avdikos Vasilis, Janet Merkel. 2020. “Supporting open, shared and collaborative workspaces and hubs: Recent transformations and policy implications”. Urban Research & Practice 13(3): 348–357. https://doi.org/10.1080/17535069.2019.1674501.

Babb Courtney, Carey Curtis, Sam McLeod. 2018. “The rise of shared work spaces: A disruption to urban planning policy?”. Urban Policy and Research 36(3): 1–17. https://doi.org/10.1080/08111146.2018.1476230.

Baker Joseph, Gerardo Martí, Ruth Braunstein, Andrew Whitehead, Grace Yukich. 2020. “Religion in the age of social distancing: How COVID-19 presents new directions for research”. Sociology of Religion 81(4): 357–370. https://doi.org/10.1093/socrel/sraa039.

Beck Ulrich. 2009. World at risk. Cambridge: Cambridge Polity Press.

Belso-Martínez, Jose Antonio, Alicia Mas-Tur, Mariola SanchezMariola, Maria Jose Lopez-Sanchez. 2020. “The COVID-19 response system and collective social service provision. Strategic network dimensions and proximity considerations”. Service Business 14: 387–411. https://doi.org/10.1007/s11628-020-00421-w.

Berkman Lisa F. 1984. “Assessing the physical health effects of social networks and social support”. Annual Review of Public Health 5: 413–432. https://doi.org/10.1146/annurev.pu.05.050184.002213.

Boschma Ron. 2005. “Proximity and innovation: A critical assessment”. Regional Studies 39(1): 61–74. https://doi.org/10.1080/0034340052000320887.

Bouncken Ricarda, Andreas Reuschl. 2016. “Coworking-spaces: How a phenomenon of the sharing economy builds a novel trend for the workplace and for entrepreneurship”. Review of Managerial Science 12(1): 317–334. https://doi.org/10.1007/s11846-016-0215-y.

Cabral Victor, Willem van Winden. 2022. “The reaction of coworking spaces to the COVID-19 pandemic. A dynamic capabilities perspective”. Service Business 16: 257–281. https://doi.org/10.1007/s11628-022-00489-6.

Capdevila Ignasi. 2020. “Spatial processes of translation: How coworking diffused from urban to rural environments”. Presentation held at the 5th RGCS Symposium, 14–15 December 2020.

Capdevila Ignasi. 2015. “Co-working spaces and the localised dynamics of innovation in Barcelona”. International Journal of Innovation Management 19(03): 1540004. https://doi.org/10.1142/S1363919615400046.

Capdevila Ignasi. 2013. “Knowledge dynamics in localized communities: Coworking spaces as microclusters”. SSRN Electronic Journal. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2414121.

Castel Robert. 1996. “Work and usefulness to the world”. International Labour Review 135(6): 615–622.

Castells Manuel. 2013. Społeczeństwo sieci. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ceinar Irene Manzini, Ilaria Mariotti. 2021. The effects of COVID-19 on coworking spaces: Patterns and future trends”. In: New workplaces – location patterns, urban effects and development trajectories. I. Mariotti, M. Akhavan, S. Di Vita (eds.), 277–297. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63443-8_15.

Cohen Sheldon. 2004. “Social relationships and health”. American Psychologist 59(8): 676–684. https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.8.676.

Colliers International. 2019. The flexible workspace outlook report EMEA. https://www.colliers.com/en-xe/research/201906-emea-the-flexible-workspace-outlook-report-2019 [access: 1.06.2022].

Deskmag. 2021. Coworking trends survey, 4th quarter of 2021. Deskmag – The Coworking Magazine. https://www.deskmag.com [access: 01.06.2022].

Deskmag. 2019. The 2019 global coworking survey. Website contribution. Deskmag – The Coworking Magazine. https://www.deskmag.com/en/2019-global-coworking-surveymarket-reserach-study [access: 01.06.2022].

Di Marino Mina, Kimmo Lapintie. 2018. “Exploring multi-local working: Challenges and opportunities in contemporary cities”. International Planning Studies 25(2): 129–149. https://doi.org/10.1080/13563475.2018.1528865.

Ezzamel Mahmoud, Hugh Willmott. 1998. “Accounting for teamwork: A critical study of group – based systems of organizational control”. Administrative Science Quarterly 43(2): 358–396. https://doi.org/10.2307/2393856.

Fantasia Rick, Dan Clawson, Gregory Graham. 1988. “A critical view of worker participation in American industry”. Work and Occupations 15(4): 468–488. http://doi.org/10.1177/0730888488015004006.

Fernandes Nuno. 2020. “Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy”. IESE Business School Working Paper No. WP-1240-E. SSRN 3557504. http://doi.org/10.2139/ssrn.3557504. [access: 01.06.2022].

Florida, Richard, Andres Rodriguez-Pose, Michael Storper. 2021. “Cities in a post-COVID world”. Urban Studies 2(43): 1–23. https://doi.org/10.1177/00420980211018072.

Florida Richard. 2002. The rise of the creative class. New York: Basic Books.

Freeman Richard, Joel Rogers. 1999. What workers want. Ithaca, New York: Industrial and Labour Relations Press.

Fuzi Anita. 2015. “Co-working spaces for promoting entrepreneurship in sparse regions: The case of South Wales”. Regional Studies, Regional Science 2(1): 462–469. https://doi.org/10.1080/21681376.2015.1072053.

Gabarro John. 1987. The development of working relationships. In: Handbook of Organizational Behaviour. J. W. Lorsch (ed.), 172–189. Englewood Cliffs, NJ: Prentince-Hall.

Gandini Alessandro. 2015. “The rise of coworking spaces: A literature review.” Ephemera: Theory and Politics in Organization 15(1): 193–205.

Gerdenitsch Cornelia, Tabea E Scheel, Julia Andorfer, Christian Korunka. 2016. “Coworking spaces: A source of social support for independent professionals”. Frontiers in Psychology 7: Article 581. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00581.

Giddens Anthony. 2009. Politics of climate change. Cambridge and Malden, MA: Polity Press.

Giddens Anthony. 2005. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Coworking Resources. 2020. Global coworking growth study 2020. https://www.coworkingresources.org/blog/key-figures-coworking-growth [access: 21.04.2022].

Goffee Robert. 1981. “Incorporation and conflict: A case study of subcontracting in the coal industry”. Sociological Review 46: 161–175.

Görmar Franziska. 2021. Collaborative workspaces in small towns and rural areas. The COVID-19 crisis as driver of new work models and an opportunity for sustainable regional development? Working paper. https://www.researchgate.net/publication/352029896_Collaborative_workspaces_in_small_towns_and_rural_areas_The_COVID-19_crisis_as_driver_of_new_work_models_and_an_opportunity_for_sustainable_regional_development [access: 09.05.2022].

Harper Luke, Nicolas Kalfa, Goedele Beckers, Martin Kaefer, Anka J. Nieuwhof-Leppink,

Magdalena Fossum, Katherina W. Herbst, Darius Bagli. 2020. “ESPU Research Committee. 2020. The impact of COVID-19 on research”. Journal of Pediatric Urology 16(5): 715–716. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2020.07.002.

Hodson Randy. 2001. Dignity at work. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511499333.

House James. 1981. Work stress and social support. MA: Addison Wesley.

International Labour Organization. 2020. COVID-19 and the world of work: Impact and policy response. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/WCMS_738753/lang--en/index.htm [access: 01.06.2022].

Jamal Audrey. 2018. “Coworking spaces in mid-sized cities: A partner in downtown economic development”. Environment and Planning A: Economy and Space 50(4): 773–788. https://doi.org/10.1177/0308518X18760857.

Knapp Michael, Alina Sawy. 2021. Coworking spaces in small cities and rural areas: A qualitative study from an operator and user perspective. In: The flexible workplace. M. Orel, O. Dvouletý, V. Ratten (eds.), 113–130. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62167-4_7.

Landry Charles. 2000. The creative city: A toolkit for urban innovators. London: Comedia (Earthscan).

Leighton Patricia, Duncan Brown. 2013. Future working: The rise of Europe’s independent professionals. London: Professional Contractors Group.

Linhart Robert. 1981. The assembly line. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

Luhmann Niklas. 1976. “The future cannot begin: Temporal structures in modern society”. Social Research 43(1): 130–152.

Lupton Deborah. 2020. Doing fieldwork in a pandemic. Crowd-sourced document. https://docs.google.com/document/d/1clGjGABB 2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/mobilebasic [access: 14.08.2022].

Mariotti Ilaria, Mina Di Marino, Mina Akhavan. 2021. The emergence of coworking models in the face of pandemic. In: Living with pandemics: People, place and policy. J.R. Bryson, L. Andres, A. Ersoy, L. Reardon (eds.), 129–139. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781800373594.00021.

Mariotti Ilaria, Federica Rossi, Dante Di Matteo. 2020. COVID-19 pandemic and remote working: Effects on commuting and new work spaces. Presentation held at the 5th RGCS Symposium, 14–15 December 2020.

Marcuse Herbert. 1991. One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Boston: Beacon. https://doi.org/10.4324/9780203995211.

Meyer Michael, William Parent. 1992. The constitution of rights: Human dignity and American values. Ithaca, New York: Cornell University. https://doi.org/10.7591/9781501737213.

Ministerstwo Zdrowia. 2020. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce [access: 06.08.2022].

Moos Rudolf. 1986. Work as a human context. In: Psychology and work. M. Pallak, R. Perloff (eds.), 9–48. Washington, DC: American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10055-001.

Moriset Bruno. 2014. Building new places of the creative economy. The rise of coworking spaces. Presentation held at the 2nd Geography of Innovation International Conference, 23–25 January 2014, Utrecht. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00914075/document

[access: 14.04.2022].

Musterd Sako, Alan Murie. 2011. Making competitive cities. Oxford: John Wiley & Sons.

Muszyński Karol, Valeria Pulignano, Markieta Domecka, Adam Mrozowicki. 2022. “Coping

with precarity during COVID-19: A study of platform work in Poland”. International Labour

Review 161(3): 463–485. https://doi.org/10.1111/ilr.12224.

Peck Jamie. 2005. “Struggling with the creative class”. International Journal of Urban and Regional Research 29(4): 740–770. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x.

Power Dominic, Tobias Nielsen. 2010. Priority sector report: Creative and cultural industries. European Cluster Observatory and European Commission DG Enterprise and Industry. www.clusterobservatory.eu/upload/CreativeAndCulturalIndustries.pdf [access: 14.04.2022].

Pratt Andy. 2008. “Creative cities: the cultural industries and the creative class”. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 90(2): 107–117. https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2008.00281.x.

PSA. 2020. Badania nad COVID-19 [Research on COVID-19]. https://pts.org.pl/badania/ [access: 14.03.2022].

Rabiej-Sienicka Katarzyna. 2016a. Coworking jako przejaw zaradności społecznej w stanie chronicznej niepewność prekarnego świata. In: Zaradność społeczne. Współczesne przejawy i ograniczenia. A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (eds.), 189–198. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Rabiej-Sienicka Katarzyna. 2016b. Czy wirtualny coworking to nasza przyszłość?. In: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku. D. Gałuszka, D. Żuchowska-Skiba, G. Ptaszek (eds.), 297–313. Kraków: Wydawnictwo Libron.

Rabiej-Sienicka Katarzyna. 2019. Coworking. Indywidualizm we wspólnotowości. Unpublished manuscript, Record series 2019/204. Krakow: Jagiellonian University Archives.

Rodríguez-Pose Andres. 2018. “The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)”. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 11(1): 189–209. https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024.

Salovaara Perttu. 2015. What can the coworking movement tell us about the future of workplaces? Leadership in spaces and places. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781783477920.00008.

Smollan Roy K., Rachel L. Morrison. 2019 “Supporting others through stressful organizational change”. The Journal of Applied Behavioral Science 55(3): 327–351. https://doi.org/10.1177/0021886319832518.

Spinuzzi Clay, Zlatko Bodrožić, Giuseppe Scaratti, Silvia Ivaldi. 2019. “«Coworking is about community»: But what is «community» in coworking?”. Journal of Business and Technical Communication 33(2): 112–40. https://doi.org/10.1177/1050651918816357.

Spinuzzi Clay. 2012. “Working alone together”. Journal of Business and Technical Communication 26(4): 399–441. https://doi.org/10.1177/1050651912444070.

Standing Guy. 2011. The precariat: The new dangerous class. London: Bloomsbury Academic. http://doi.org/10.5040/9781849664554.

Worldometers.info. 2020. COVID-19 Coronavirus Pandemic. www.worldometers.info/coronavirus/ [access: 13.03.2022].

Wu Fan, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, Jun-Hua Tian, Yuan-Yuan Pei, Ming-Li Yuan, Yu-Ling Zhang, Fa-Hui Dai, Yi Liu, Qi-Min Wang, Jiao-Jiao Zheng, Lin Xu, Edward C Holmes, Yong-Zhen Zhang. 2020. “A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”. Nature 579(7798): 265–269. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-25

Jak cytować

Rabiej-Sienicka, K. (2022). Coworking – solidarna społeczność w czasach zarazy. Przegląd Socjologiczny, 71(3), 139–165. https://doi.org/10.26485/PS/2022/71.3/7

Numer

Dział

ARTYKUŁY